Sådan registrerer du timer på app’en

Fra Min Tid

Under Min Tid kan du se dine timeregistreringer i din kalender.

For at registrerer timer trykker du blot på den dag i kalenderen du ønsker at timeregistrere.

Du får nu mulighed for at redigere din timeregistrering med klokkeslæt, og om du ønsker at registrere en fuld dag, eller flere dage ad gange.

Du kan også markere registreringen som en Planlagt Tid, i stedet for en registreret time. Dette er tiltænkt internt brug, så man ved at man er booket denne dag, men timen er endnu ikke fakturer bar, før man vender den fra planlagt til registreret tid.

Udfyld de fornødne informationer og tryk derefter OK for at registrere din time.

Du kan nu se din registreringen i din kalender.

 

Fra ordren

Du kan registrere dine timer direkte fra en arbejdseddel.

Står de på din ordre, trykker du på + ikonet nede til højre og vælger Timeregistrering.

Du får nu samme muligheder som tidligere beskrevet, og du kan redigere i din registrering med klokkeslæt, dato og opgave type.

 

Timesammentælling

Under Min Tid kan du se en sammentælling af dine registrerede timer pr. dag.

I toppen af kalenderen har du en samlet sum af dine timer pr. dag, så du hurtigt kan se om du har fået registreret det korrekte antal timer, og nemmere lægge dine timer sammen på uge basis.

Så hvis du f.eks. har 3 registreringer af 1 time, vil der i toppen af kalenderen være en sammentælling på 3 timer.

 

Rigtig god arbejdslyst!