Tidsregistrering i appen

Når du skal lave en tidsregistrering i appen, fungerer det stort set ligesom på web-udgaven af Minuba. Du kan læse mere omkring de forskellige registreringstyper her.

Du laver en tidsregistrering ved at trykke på menuen i venstre hjørne og derefter vælge ‘Min tid’. Du kan vælge dato ved at trykke på kalenderikonet øverst til højre. Når du trykker på et tidspunkt i kalenderen bliver du ført over til en ny side, hvor du har mulighed for at oprette din tidsregistrering.

Registrér din tid

Når du skal registrere dine timer, vælger du først datoen ved at klikke på det lille kalenderikon. Derefter angiver du tidspunktet ved at klikke på uret i boksen. Dette vil åbne en ny side, hvor du har mulighed for, enten at bruge vores ur, eller en liste til at vælge tidspunkt. Minuba husker automatisk dit valg (ur eller liste) til næste gang du skal registrer timer.

Under uret kan du se, hvilke registreringer, der er på den valgte – og næste dag.

På listen kan du tydeligt se, hvilke tidspunkter, der er optaget.

Hvis den tid du vælger resulterer i et overlap, vil der dukke en advarsels-note op, der informerer om dette.

 

Opret en arbejdstidsregistrering

Når du skal oprettet en arbejdstidsregistrering, skal du vælge registreringstypen ‘Arbejdstid’.

Minuba tidsregistrering på Appen

Du kan angive om registreringen er ordrerelateret eller tilknyttet en opgave, og hvis der er tillæg kan de også tilføjes registreringen.

 

Bemærk, at kun de 3 første tillæg vil blive vist. Ønsker du at se flere kan du trykke på knappen ”Vis alle tillæg”, og herefter vælge mellem alle dine tillæg.

Du kan trykke på knappen ”Vis mindre tillæg” for igen, kun at se de første 3 tillæg.

Er registreringen ordrerelateret skal du vælge en ordre på registreringen, dette gør du ved at trykke på feltet ’Ordre’ her får du mulighed for at vælge mellem de ordrer du er tilknyttet.

Vælg den relevante ordre og tryk på ’Bekræft’

Minuba tidsregistrering på Appen

Skal du registrere tid på et ekstra arbejde, skal du først vælge den tilhørende ordre og derefter vælge ekstra arbejdet til ordren i feltet ‘Ekstra arbejde’.

Minuba tidsregistrering på Appen

Er registreringen ikke ordrerelateret kan du enten undlade at vælge en ordre, eller du kan specifikt slå ’Ordrerelateret’ fra.

Skal registreringen være tilknyttet en opgave, skal du vælge opgaven ved at trykke på feltet ’Opgave’ og vælge den relevante opgave i listen.

 

Opret en fraværsregistrering

Ved oprettelse af fravær skal du vælge registreringstypen ’Fravær’ og vælge den korrekte fraværstype i feltet ’Fraværstype’.

Minuba tidsregistrering på Appen

Opret en heldags- eller flerdagesregistrering

For at oprette en heldags eller flerdagsregistrering, skal du slå ’Hel dag’ til.

Er det en heldagsregistrering skal slut- og startdatoen være den samme.

Skal du registrere flere hele dage skal du vælge et starttidspunkt, en start og en slut dato.

 

På listen kan du tydeligt se, hvilke tidspunkter, der er optaget.

 

Minuba tidsregistrering på Appen