Hvordan ser jeg andres tidsregisteringer på appen?

Hvis du ude i marken ønsker at danne dig et bedre overblik over en kollegas tid, kan du via “Min tid” se andres timeregistreringer. Husk, at det kræver, at du mindst er begrænset bruger, og at du har rollen “Vis planlægningsfane” eller “HRmedarbejder”.

Når du åbner “Min tid”, ser du nu navnet på den medarbejder, som kalenderen vises for:

Når du klikker på navnet i toppen af skærmen, åbnes en boks med navnet på den valgte medarbejder:

Når du klikker på medarbejderen i denne boks kommer der en menu frem som viser en liste over de medarbejdere som du kan vælge visning for:

Hvis du er i en afdeling, kan du kun se de medarbejdere som er i den samme afdeling som dig selv. Hvis din virksomhed ikke har afdelinger, så kan du vælge samtlige medarbejdere.