Hvordan færdigmelder jeg ekstra arbejde?

Ekstra arbejde har – ligesom en almindelig arbejdsseddel – en status. For at færdigmelde dit ekstra arbejde skal du ind og redigere i det. Det gør du ved at klikke på Blyanten på det pågældende ekstra arbejde.

Her kan du også ændre navn og beskrivelse, hvis det skulle være relevant. Hvis du færdigmelder en arbejdsseddel med tilhørende ekstra arbejde, vil alle de dertilhørende ”ekstra arbejde”-sedler automatisk blive færdigmeldt.

Tryk der efter på gem og arbejdet er færdigmeldt