Budget på appen

Hvis I har aktiveret og sat jeres budgetmodul op, så kan I vælge budgetposter når I registrerer materialer på arbejdssedler med et aktivt budget.

Der vil være mulighed for at vælge hvilken budgetpost som registreringen tilhører.

Hvis man slår et materiale op, som har en standard budgetpost for det materiale så vil standarden blive brugt.