Automatiske tillæg

I følgende artikel gennemgår vi, hvordan du kan sætte automatiske tillæg på timeregistreringer. Hvis du som administrator vil styre, hvilke tillæg der bliver brugt på specifikke opgaver, eller du vil have en mere detaljeret medarbejderomkostning på jeres arbejdssedler kan i bruge funktionen automatiske tillæg.

For at komme igang med dette skal du først oprette nogle systemtillæg. Et systemtillæg er et tillæg, som administreres af systemet og derved ikke montørerne.

Du klikker på Tandhjulet -> Administration og Arbejdstids- tillægs og fraværstyper. Herefter klikker du øverst til højre på ‘Opret ny’, og vælger ‘Opret tillæg’. Husk at sætte flueben i systemtillæg, hvis tillægget skal anvendes som automatisk tillæg.

Montøren kan hverken vælge eller se disse tillæg, når han registrerer tid. Derimod kan de sættes til automatisk at blive tilknyttet en tidsregistrering.

Når du har oprettet de ønskede tillæg, skal du vælge de arbejdstidstyper, som de oprettede tillæg skal på:

Når en montør herefter registrerer tid, for eksempel med opgaven rejse/vejtid, vil ‘Eksemple systemtillæg’ også blive registreret, som vist på billedet ovenfor.

Rigtig god arbejdslyst.