Hvordan registrerer jeg diæter, udlæg m.v.?

Hvis der er oprettet en eller flere dagstillægstyper (diæter, udlæg o.lign.) vil der på ”Min plan” og ”Min tid” være et ”+” i toppen af hver dag.

Ved klik på ”+” vil følgende dialog åbnes. Registreringen kan tilknyttes en ordre hvis den skal faktureres på ordren. Alt efter hvilken type der vælges, vil det være muligt at angive beløb (udlæg) eller antal (km.). Nogle typer, som f.eks. diæt, kan der kun registreres en af om dagen.

Registreringerne vil blive vist i toppen af kalenderen og kan redigeres ved at klikke på dem. Registreringer tilknyttet en ordre er grønne, mens andre registreringer er røde. Hvis en registrering er afleveret eller faktureret vil den være grå.

Når der laves udtræk af timesedler til CSV filer (Excel) vil alle registreringer blive inkluderet.