Arbejdstidstyper, tillægstyper og fraværstyper


 

Hvad er opgavetyper?

Arbejdstidstyper, tillægstyper og fraværstyper er de forskellige valgmuligheder jeres medarbejdere har, når de skal registrere deres timer. Du kan oprette lige så mange af de forskellige typer, som du har brug for.

Alle medarbejdere vil have adgang til alle typerne som udgangspunkt, men de kan opdeles, hvis du opretter ‘Medarbejdertyper’ (læs mere om medarbejdertyper her).

Læs med nedenfor, og lær hvordan du opretter nye arbejdstidstyper, tillægstyper og fraværstyper.


 

Opret nye arbejdstidstyper

Arbejdstidstyper giver dine medarbejder mulighed for, at vælge forskellige opgaver alt afhængigt af, hvilken slags arbejde de har udført. Det kunne f.eks. være en medarbejder både udfører monterings opgaver og service opgaver, hvor satsen på de to er forskellige. Med arbejdstidstyper vil han selv kunne vælge, hvilken opgave han har udført, når han registrerer sin tid.

Du opretter en ny arbejdstidstyper ved at klikke på ‘Opret ny’ i øverste højre hjørne og vælge ‘Tilføj ny arbejdstidstype’ i menuen.

Minuba opret arbejdstidstype

Du kan nu angive navn, nummer, lønnummer og vælge satsen. Du kan også vælge om der skal et fast tillæg med på din arbejdstidstyps og om den skal have en specifik start- og slutdato.

Nummer på arbejdstidstypen kan du selv frit bestemme. Nummeret fremgår, når dine medarbejdere skal vælge opgavetypen når de registrerer deres tid. Hvis du ikke har angivet et specifikt lønnummer, vil dette nummer bruges som lønnummer i stedet.

Navn på arbejdstidstypen kan du selv frit bestemme. Navnet fremgår, når dine medarbejdere skal vælge opgavetypen når de registrerer deres tid.

Lønnummer er vigtigt, hvis du har integreret Minuba med dit lønsystem. Lønnummeret skal matche med lønnummeret fra dit lønsystem (kan også kaldes lønart eller løntype). Hvis du ikke har angivet et specifikt lønnummer, vil nummeret på arbjedstidstypen bruges som lønnummer i stedet.

Satsen er det materiale, som skal bruges til at beregne omkostning og salgspris. Du opretter nye materialer til sats under Administration -> Materialer. Læs mere om materialer her.

Faste tillæg er tillægstyper, som altid skal lægges oveni i arbjedstidstypen. Dette kunne f.eks. være et kørselstillæg, så din medarbejder ikke glemmer at lægge det på.

Startdatoen gør, at arbejdstidstypen er tilgængelig for medarbejderne efter den valgte dato, men er utilgængelig før datoen. Lad startdatoen være blank, hvis arbejdstidstypen altid skal være tilgængelig.

Slutdatoen gør, at arbejdstidstypen ikke længere kan bruges når datoen er overskredet. Lad slutdatoen være blank, hvis arbejdstidstypen altid skal være tilgængelig.

Arbejdstidstyper, tillægstyper og fraværstyper: Ny arbejdstidstype


 

Opret nye tillægstyper

Du opretter en ny tillægstype ved at klikke på ‘Opret ny’ i øverste højre hjørne og vælge ‘Tilføj ny tillægstype’.

Minuba opret tillægstype

Du kan nu både skrive nummer, navn, lønkode, vælge sats og hvordan tillægget skal udregnes.

Nummer på tillægstypen kan du selv frit bestemme. Nummeret fremgår, når dine medarbejdere skal vælge tillægget når de registrerer deres tid. Hvis du ikke har angivet et specifikt lønnummer, vil dette nummer bruges som lønnummer i stedet.

Navn på tillægstypen kan du selv frit bestemme. Navnet fremgår, når dine medarbejdere skal vælge tillægget når de registrerer deres tid.

Lønnummer er vigtigt, hvis du har integreret Minuba med dit lønsystem. Lønnummeret skal matche med lønnummeret fra dit lønsystem (kan også kaldes lønart eller løntype). Hvis du ikke har angivet et specifikt lønnummer, vil nummeret på tillægstypen bruges som lønnummer i stedet.

Satsen er det materiale, som skal bruges til at beregne omkostning og salgspris. Du opretter nye materialer til sats under Administration -> Materialer. Læs mere om materialer her.

Tillæg udregnes enten ud fra hver enkel time, eller pr. timeregistrering. Udregnes tillægget pr. time, og der registreres 4 timer, vil satsen på tillægget blive ganget med 4. Udregnes tillægget pr. registrering, og der registreres 4 timer, vil satsen på tillægget blive ganget med 1.

Fluebenet i ‘Overtid’ gør, at tillægget kun er en valgmulighed, hvis tiden der registreres er overtid.

Fluebenet i ‘Inkluder i lønudtræk’ gør, at tillægget tages med i et lønudtræk.

Fluebenet i ‘Automatisk tillæg’ gør, at tillægget kan bruges som et automatisk tillæg på dine arbejdstidstyper. Læs mere om automatisk tillæg her.

Startdatoen gør, at tillægstypen er tilgængelig for medarbejderne efter den valgte dato, men er utilgængelig før datoen. Lad startdatoen være blank, hvis tillægstypen altid skal være tilgængelig.

Slutdatoen gør, at tillægstypen ikke længere kan bruges når datoen er overskredet. Lad slutdatoen være blank, hvis tillægstypen altid skal være tilgængelig.

Arbejdstidstyper, tillægstyper og fraværstyper: Opret tillæg


 

Automatiske tillæg

Har du en opgave type (arbejdstidstype), som altid kræver et tillæg, så kan du bruge automatisk tillæg. Det kunne f.eks. være et kørselstillæg, så din medarbejder ikke glemmer at lægge det på, når de registrerer deres timer.

Du skal først oprette et tillæg, det gør du ved at trykke på ‘Opret ny’ -> ‘Tilføj ny tillægstype’. Husk at sætte flueben i ‘Automatisk tillæg’, så du kan bruge dette tillæg, som automatisk tillæg.

Minuba automatisk tillæg

Når du har oprettet dit tillæg, skal du vælge de arbejdstidstyper, som du vil tilføje dit automatiske tillæg på.

Automatiske tillæg på arbejdstidstyper

Når en montør herefter registrerer tid med denne arbejdstidstype, så bliver tillægget også registreret.


 

Opret nye time satser

Du kan oprette lige så mange timesatser, som du har brug for. Satsen oprettes som et materiale, som definerer kost- salgspris. Du kan oprette nye satser under ‘Administration’ -> ‘Materialer’. For at oprette en ny sats klikker du på ‘Opret ny’ og vælger ‘Tilføj nyt materiale’.

Skriv nummer, navn, kostpris og salgspris. Husk at sætte flueben i ‘Materiale til timeregistrering’, så materialet kan bruges som en timesats.

egne materialer opret ny og ret

Dit materiale kan nu bruges, som timesats for dine arbejdstidstyper.


 

Opret nye fraværstyper

Fraværstyper kan bruges af dine medarbejdere til at registrere deres fravær i kalenderen. Det kan f.eks. være, hvis din medarbejder holder ferie, bruger afspadsering eller af anden årsag er fraværende fra arbejdet.

For at oprette nye fraværstype, så tryk på ‘Opret ny’ og vælg ‘Tilføj ny fraværstype’. Du kan nu udfylde nummer, navn, lønkode, eksport format og afspadsering.

Nummer på arbejdstidstypen kan du selv frit bestemme. Nummeret fremgår, når dine medarbejdere skal vælge opgavetypen når de registrerer deres tid. Hvis du ikke har angivet et specifikt lønnummer, vil dette nummer bruges som lønnummer i stedet.

Navn på arbejdstidstypen kan du selv frit bestemme. Navnet fremgår, når dine medarbejdere skal vælge opgavetypen når de registrerer deres tid.

Lønnummer er vigtigt, hvis du har integreret Minuba med dit lønsystem. Lønnummeret skal matche med lønnummeret fra dit lønsystem (kan også kaldes lønart eller løntype). Hvis du ikke har angivet et specifikt lønnummer, vil nummeret på arbjedstidstypen bruges som lønnummer i stedet.

Eksport format bestemmer om fraværet skal eksporteres som timer eller dage. F.eks. bliver ferie beregnet i hele dage i nogle lønsystemer.

Afspadsering bestemmer, om fraværstypen skal fungere på samme vilkår, som afspadsering. I praksis betyder det, at fraværet ikke tæller som registreret tid og at den ikke har effekt på saldoen. Denne funktion bruges derfor oftes til at registrere afspadsering.

 

Registrer fravær som afspadsering

Har du oprettet en fraværstyper, som du har kaldt “Afspadsering” og sat flueben i funktionen ‘Afspadsering’ kan du bruge denne til at registrere fravær i kalenderen.

Når dine medarbejdere registrerer afspadsering, vil timeregistreringen ikke tælle med i deres samlede registeret tid og vil ikke have effekt på saldoen.


 

Fjern timeregistreringstypen

For at fjerne muligheden for at registrere forskellige arbejdstidstyper, tillægstyper og fraværstyper skal du sætte en ‘Slutdato’. Dette kan gøre på to måder.

Tryk ‘Afslut’ i listen over alle dine timeregistreringstyper. Dette sætter dags dato som slutdato.

Sæt en slutdato ved at klikke ‘Redigér’ og vælg en dato forud eller bagud i tiden. Herved vil timeregistreringstypen ikke ære brugbar fra og med slutdatoen.

Arbejdstidstyper, tillægstyper og fraværstyper kan dermed ikke registreres efter den ‘slutdato’ der er indtastet på dem.

Fjern arbejdstidstyper, tillægstyper og fraværstyper


Forrige artikel: ‘Timesedler’ Næste artikel: ‘Fakturering’