Medarbejdertyper

Medarbejdertyper bruges til at opdele dine medarbejderer i grupper, så du sikrer dig at de ikke registrerer deres timer med forkerte satser. F.eks. kan du lave en medarbejdertype for ‘Svende’ og en type for ‘Lærlinge’.

Her kunne du give ‘Svende’ lov til at registrere tid på andre arbejdstidstyper (opgaver), end hvad dine lærlinge skal kunne.

Hvis der ikke oprettes medarbejdertyper, vil alle medarbejdere have mulighed for registrerer timer på alle arbejdstidstyper. Det kan også skabe forvirring for den enkelte medarbejder, når de skal registrerer timer. Det gør det nemmere for dem, hvis de kun har adgang til de arbejdstidstyper, som er relevante for dem.

For at komme igang med medarbejdertyper skal man navigere ind på ‘Indstillinger’ -> ‘Administration’ -> ‘Medarbejdertyper’.

Det første du skal gøre er at give din nye medearbejdertype et navn, nummer og en beskrivelse:

medarbejderBeskrivelse.PNG

Herefter skal du vælge hvilke medarbejdere der skal være med i gruppen (en medarbejder kan kun være en del af én medarbejdertype):

medarbejdertype medarbejdere

Under ‘Arbejdstidstyper’ vælger du, hvilke arbejdstidstyper denne medarbejdertype skal have adgang til at registrere tid på:

Medarbejdertyper og arbejdstidstyper

Under ‘Tillægstyper’ vælger du, hvilke tillæg denne medarbejdertype skal have adgang til:

Medarbejdertyper og tillægsstyper

Under fraværstyper, vælger du hvilke typer fravær de kan registrere på.

Under ‘Udlæg og diæt’ vælger du, hvilke udlæg og diæter denne medarbejdertype skal have adgang til:

Diet.PNG

Her er valgt en lærling skal aldrig lave nogen udlæg, men stadig skal kunne registrere diæter og kilometerpenge.


Forrige artikel: ‘Skabeloner’ Næste artikel: ‘Afdelinger’