Medarbejdertyper

Medarbejdertyper bruges til at opdele dine medarbejderer i grupper, så du sikrer dig at de ikke registrerer deres timer med forkerte satser.

For at komme igang med medarbejdertyper skal man navigere ind på “Tandhjulet” -> “Administration” -> “Medarbejdertyper”.

 

F.eks. kan du lave en medarbejdertype for “Svende” og en type for “Lærlinge”.

Her kunne du give “Svende” lov til at registrere tid med en højere sats, end hvad dine lærlinge skal kunne.

Hvis der ikke oprettet medarbejdertyper, vil alle medarbejdere have mulighed for registrerer timer med alle arbejdstidstyper. Det kan også skabe forvirring for den enkelte medarbejder, når de skal registrerer timer. Det gør det nemmere for dem, hvis de kun har adgang til de arbejdstidstyper, som er relevante for dem.

 

Det første du skal gøre er at give din nye medearbejdetype et navn, nummer og en beskrivelse:

medarbejderBeskrivelse.PNG

 

Herefter skal du vælge hvilke medarbejdere der skal være med i gruppen (en medarbejder kan kun være en del af én medarbejdertype):

medarbejdertypemedarbejder.PNG

 

Under ‘Arbejdstidstyper’ vælger du, hvilke arbejdstidstyper denne medarbejdertype skal have adgang til:

MedarbejdertyperOpgaver.PNG

 

Under ‘Tillægstyper’ vælger du, hvilke tillægstyper denne medarbejdertype skal have adgang til:

 

Under ‘Udlæg og diæt’ vælger du, hvilke udlæg og diæter denne medarbejdertype skal have adgang til:

Diet.PNG

Her er valgt en lærling skal aldrig lave nogen udlæg, men stadig skal kunne registrere diæter og kilometerpenge.