Arbejdstider, tillæg og fraværstyper

Hvordan opretter man nye arbejdstidstyper?

Du kan oprette nye arbejdstidstyper  i webapplikationen. Klik på tandhjulet i øverste højre hjørne og vælg ‘Administration’ i menuen. I listen vælges ‘Arbejdstids-, tillægs-, og fraværstyper’ ved at klikke på navnet eller ved at klikke på ‘Vis’ i højre side af linjen. ‘Vis’ bliver synlig når du fører musen hen over linjen.

Du får nu vist en liste over dine Arbejdstids-, tillægs-, og fraværstyper. Du opretter en ny arbejdstidstyper  ved at klikke på ‘Opret ny’ i øverste højre hjørne og vælge ‘Tilføj ny opgave’ i menuen.

Angiv et navn for arbejdstidstyper samt et opgavenummer. Angiv i hvilken tidsperiode opgaven skal være tilgængelig. Startdatoen skal være den dato hvor det tidligst er muligt for medarbejderene at registrere arbejde af den pågældende opgavetype. Hvis det skal være muligt for medarbejderne at registrere opgaver af denne type for arbejde udført tilbage i januar 2015, skal startdatoen dermed være 01-01-2015. Hvis der ikke er en slutdato for denne opgave skal du blot angive en dato langt ude i fremtiden, eksempelvis 31-12-9999.


 

Kan man oprette forskellige typer arbejdsopgaver?

Ja, det er muligt at oprette forskellige timeregistreringsopgaver, så registreret tid både kan være sagsrelateret og kategoriseret efter opgavetype.

Du opretter timeregistreringsopgaver ved at klikke på tandhjulet i øverste højre hjørne og vælge ‘Administration’ i menuen. I listen vælges ‘Arbejdstids-, tillægs-, og fraværstyper’. Du opretter en ny opgave ved at klikke på ‘Opret ny’ i øverste højre hjørne og vælger ‘Tilføj ny arbejdstidstype’ i menuen. Angiv et navn for timeregistreringsopgaven samt et opgavenummer.

tillægstyper opret ny

Angiv i hvilken tidsperiode opgaven skal være tilgængelig. Startdatoen skal være den dato hvor det tidligst er muligt for medarbejderene at registrere arbejde af den pågældende opgavetype. Hvis det skal være muligt for medarbejderne at registrere opgaver af denne type for arbejde udført tilbage i januar 2018, skal startdatoen dermed være 01-01-2018. Hvis der ikke er en slutdato for denne opgave skal du blot angive en dato langt ude i fremtiden, eksempelvis 31-12-9999. Læs mere her.

Ny arbejdstidstype


 

Automatiske tillæg

I følgende artikel gennemgår vi, hvordan du kan sætte automatiske tillæg på timeregistreringer. Hvis du som administrator vil styre, hvilke tillæg der bliver brugt på specifikke opgaver, eller du vil have en mere detaljeret medarbejderomkostning på jeres arbejdssedler kan i bruge funktionen automatiske tillæg.

For at komme igang med dette skal du først oprette nogle systemtillæg. Et systemtillæg er et tillæg, som administreres af systemet og derved ikke montørerne.

Du klikker på Tandhjulet -> Administration og Arbejdstids- tillægs og fraværstyper. Herefter klikker du øverst til højre på ‘Opret ny’, og vælger ‘Opret tillæg’. Husk at sætte flueben i systemtillæg, hvis tillægget skal anvendes som automatisk tillæg.

Montøren kan hverken vælge eller se disse tillæg, når han registrerer tid. Derimod kan de sættes til automatisk at blive tilknyttet en tidsregistrering.

Når du har oprettet de ønskede tillæg, skal du vælge de arbejdstidstyper, som de oprettede tillæg skal på:

Når en montør herefter registrerer tid, for eksempel med opgaven rejse/vejtid, vil ‘Eksemple systemtillæg’ også blive registreret, som vist på billedet ovenfor.


 

Hvordan opretter jeg nye timetillægstyper?

Du kan oprette nye tillægstyper i webapplikationen. Klik på tandhjulet i øverste højre hjørne og vælg ‘Administration’ i menuen. I listen vælges ‘Arbejdstids-, tillægs- og fraværstyper’ ved at klikke på navnet eller ved at klikke på ‘Vis’ i højre side af linjen. ‘Vis’ bliver synlig når du fører musen hen over linjen.

Du får nu vist en liste over dine tillægstyper. Du opretter en ny tillægstype ved at klikke på ‘Opret ny’ i øverste højre hjørne og vælge ‘Tilføj ny tillægstype’ i menuen.

Angiv et navn for tillægstyper samt et typekode. Angiv evt. i hvilken tidsperiode opgaven skal være tilgængelig. Startdatoen skal være den dato hvor det tidligst er muligt for medarbejderne at registrere tillæg af den pågældende type. Hvis det skal være muligt for medarbejderne at registrere tillæg af denne type for arbejde udført tilbage i januar 2015, skal startdatoen dermed være 01-01-2015.

Derudover skal det vælges om tillægget udregnes pr. time eller pr. registrering. Til sidst skal der vælges en sats for tillægget ved at vælge blandt jeres egne materialer.


 

Hvordan opretter jeg flere forskellige timepriser?

Du kan oprette alle de timepriser, som du har brug for.

Timepriserne/timesatserne opretter du som Egne Materialer. For at oprette nye timepriser gør du følgende:

Klik i højre hjørne på “Tandhjulet” -> “Administration” -> “Materialer”.

Her ser du listen af jeres egne timer og materialer. Vil du rette et materiale, så hold musen over linjen og klik på “Ret”

For at oprette en ny klikker du på “Opret ny” -> “Tilføj nyt materiale”. Skriv nummer, navn, kostpris og salgspris. Husk at sætte flueben i “Materiale til timeregistrering”, hvis materialet skal bruges til timeregistrering.

egne materialer opret ny og ret

For at tildele en timesats til en specifik medarbejder skal du gøre følgende:
Klik i højre hjørne på “Tandhjulet” -> “Administration” -> “Brugere”.

Vælg den bruger du ønsker at give en særlig timesats og klik “Vis”. Under ansættelsesperiode vælger du den ønskede timesats.

ansættelsesperiode


 

Hvad er en timeregistreringsopgaver?

En timeregistreringsopgaver er en type af opgaver, som det er muligt for medarbejderne at kategorisere registreret tid under. Eksempler på timeregistreringsopgaver kan blandt andet være arbejde, møde, transport, support eller andet. På den måde kan man se hvad den registrerede tid er brugt på ud over hvilken ordre tiden eventuelt er relateret til.


Hvordan opretter jeg en tidsregistrering til afspadsering?

Du opretter en fraværstype som dine medarbejdere registrerer deres afspadsering på i “min tid”.

  1. Du gør dette ved at gå op i “tandhjulet” og vælge “Administration”.
  2. Derefter vælger du “Arbejdstids-, tillægs- og fraværstyper”.
  3. Gå op på “opret ny”-knappen og vælger “tilføj ny fraværstype”.
  4. Derefter kan du oprette en fraværstype som du f.eks. kan kalde “Afspadsering”.
  5. Derefter skal du sætte flueben i feltet kaldet afspadsering, på denne måde tæller den ikke som registreret tid i “Min tid” og den modregnes kun på din tilgangs saldo.

Fraværskode-feltet er jeres interne nummer på fraværstypen.

Når dine medarbejdere derefter registrerer med denne fraværstype tæller det ikke med i deres samlede registeret tid.


 

Hvorfor skal jeg angive start- og slutdato når jeg opretter en ny timeregistreringsopgave?

For at kunne håndtere tidsbegrænsede timeregistreringsopgaver er det nødvendigt at notere start- og slutdato på alle timeregistreringsopgaver. Startdatoen angives til den tidligst mulige dato medarbejdere kan benytte den pågældende opgavetype. Hvis der ikke er nogen slutdato på opgaven angiver du blot en dato langt ude i fremtiden, eksempelvis 31-12-9999.


 

Hvordan sletter man en timeregistreringsopgave?

Du sletter timeregistreringsopgaver ved at afslutte opgaven. Du kan afslutte timeregistreringsopgaver i webapplikationen. Du skal klikke på tandhjulet i øverste højre hjørne og vælge ‘Administration’ i menuen. I listen vælger du ‘Timeregistreringsopgaver’ ved at klikke på navnet eller ved at klikke på ‘Vis’ i højre side af linjen. ‘Vis’ bliver synlig, når du fører musen hen over linjen. Nu får nu en liste over alle timeregistreringsopgaver. Du sletter en opgave ved at klikke på ‘Afslut’ ude i højre side af linjen for den pågældende ordre. ‘Afslut’ bliver synlig, når du fører musen hen over den pågældende linje. Du bekræfter, at du vil afslutte den pågældende opgave ved at klikke på ‘Ok’.