Faktura og moms

Person der regner på lommeregner

Når du driver en håndværksforretning, er der mange regler og bestemmelser at holde styr på – og det gælder ikke mindst, når det kommer til fakturaer og moms.

I denne artikel vil vi gennemgå, hvornår der skal moms på en faktura, og hvornår der ikke skal. Det afhænger af flere faktorer, herunder hvor der skal faktureres til, hvad der skal faktureres, og hvem der sælges til.

Hvad er moms?

Moms er en skat, der pålægges varer og tjenester. I Danmark udgør momsen 25% af den samlede pris for de fleste varer og tjenester. Momsen opkræves gennem fakturaen, men det er vigtigt at bemærke, at der ikke opkræves moms på varer og tjenester, der sælges til kunder uden for Danmark.

Når du har opkrævet momsen, skal du betale det videre til SKAT.

Hvordan regner man moms?

At udregne moms kan virke kompliceret, men det behøver det ikke at være. Du kan bruge følgende formel til at udregne moms:

Moms = Pris uden moms * 0,25

Det betyder, at hvis du har en vare, der koster 100 kr. uden moms, vil momsen være 25 kr. Du kan læse mere om, hvordan du udregner moms, i vores detaljerede guide her.

At håndtere fakturaer og moms kan være en udfordring, men med Minuba bliver det hele meget nemmere. Med vores faktureringsfunktion kan du nemt og præcist udregne moms og oprette fakturaer, der overholder alle regler og bestemmelser.

Personer der står foran en computer, foran computeren ligger der et clipboard med søjlediagrammer

Hvornår skal der moms på en faktura?

Moms skal påføres en faktura i en række forskellige situationer. Det afhænger af, hvem du sælger til, og hvad du sælger.

Lad os dykke ned i nogle af de mest almindelige scenarier.

1. Moms på fakturaer til momsregistrerede virksomheder

Når du sælger varer eller tjenester til danske virksomheder, der er momsregistreret, skal du som udgangspunkt altid påføre moms på dine fakturaer.

Dette skyldes, at disse virksomheder har mulighed for at trække momsen fra i deres momsregnskab. Det er derfor vigtigt, at du sørger for korrekt at opkræve og angive moms på dine fakturaer.

2. Moms på faktura til privatpersoner

Når du sælger til privatpersoner, er reglerne lidt anderledes.

Hvis du sælger et produkt, skal der som udgangspunkt altid opkræves moms. Men hvis køberen bor i et andet land, skal du registreres i det pågældende land og følge landets momsregler.

Hvis du derimod sælger en ydelse til en privatperson, skal du opkræve dit eget lands momssats.

Faktura uden moms

Der er også situationer, hvor du ikke skal have moms på din faktura. Dette kan være tilfældet, når du sælger til kunder uden for EU, eller når du sælger bestemte typer af varer og tjenester.

At håndtere en faktura uden moms kan være en udfordring, men med Minuba bliver det hele meget nemmere. Med vores faktureringsfunktion kan du nemt og præcist udregne moms og oprette fakturaer, der overholder alle regler og bestemmelser.

Fakturering uden for EU

Når du fakturerer til virksomheder i lande uden for EU, skal der ikke opkræves moms. Dette skyldes internationale aftaler og regler, der regulerer handel og moms mellem lande.

Selvom der ikke skal opkræves moms på det produkt eller den ydelse, du sælger, kan du stadig fratrække moms fra udgifterne i forbindelse med det direkte salg.

Du kan læse mere om fakturering til udlandet her.

Hvis din virksomhed ikke er momsregistreret

Hvis din virksomhed ikke har et CVR-nummer, skal der ikke moms på fakturaen. Dette skyldes, at moms kun skal opkræves af momsregistrerede virksomheder.

Hvis din virksomhed har en årlig omsætning på under 50.000 kr., kan du vælge ikke at være momsregistreret.

Men når/hvis din virksomhed overstiger denne grænse, skal du være momsregistreret, og dermed skal du have moms med på dine fakturaer.

Sådan laver du en faktura

At lave en faktura er en vigtig del af at drive en virksomhed. Der er nogle lovkrav til, hvad en faktura skal indeholde, herunder virksomhedens navn og adresse, CVR-nummer, fakturanummer, dato, beskrivelse af varer/tjenester, pris uden moms, momsbeløb og totalpris inklusive moms.

Men ud over disse krav, bestemmer du selv, hvordan du vil opsætte din faktura.

At håndtere moms og fakturaer kan være en udfordring, men med Minuba bliver det hele meget nemmere. Med vores faktureringsfunktion kan du nemt og præcist udregne moms og oprette fakturaer, der overholder alle regler og bestemmelser. Prøv Minuba i dag og se, hvordan vi kan gøre dit arbejde lettere.

Del indholdet