Hvad er kreditnota?

Person der sidder med en faktura fremme på sin tablet i mens de regner på en lommeregner

En kreditnota er et dokument, der udstedes af en sælger til en køber. Den repræsenterer en mængde penge, som sælgeren skylder køberen.

Dette kan skyldes en fejl i den oprindelige faktura, returnerede varer eller en anden situation, hvor køberen skal have penge tilbage. Mens en faktura anmoder om betaling for varer eller tjenester, angiver en kreditnota, at en bestemt mængde penge skal returneres til køberen.

Hvad betyder en kreditnota?

Når en virksomhed sender en kreditnota, signalerer den i princippet det modsatte af at sende en faktura. Mens en faktura er en anmodning om betaling fra kunden, er en kreditnota et dokument, der angiver, at virksomheden skylder kunden penge.

Dette kan være på grund af en fejl i den oprindelige faktura, returnerede varer eller en anden grund. I stedet for at anmode om betaling, som en faktura gør, angiver en kreditnota, at en bestemt mængde penge skal returneres til kunden.

En kreditnota er en negativ faktura, der viser, hvad virksomheden skylder kunden. Mens en faktura anmoder om betaling for varer eller tjenester, angiver en kreditnota, at en bestemt mængde penge skal returneres til køberen.

Hvornår skal man lave en kreditnota?

Der kan være flere årsager til, at en virksomhed skal udstede en kreditnota. Som virksomhed kan man skylde sine kunder penge af forskellige årsager. Her er nogle af de mest almindelige grunde:

 • Ved fejlkøb: Hvis en kunde har købt en vare ved en fejl og returnerer den.
 • Fejl i fakturaen: Hvis den oprindelige faktura indeholder fejl, kan en kreditnota rette op på dette.
 • Handlen tilbagetrækkes: Hvis en handel bliver annulleret, efter at en faktura er blevet udstedt.
 • Fejl eller mangler på varer: Hvis den solgte vare er defekt eller ikke lever op til forventningerne.
 • Prisafslag fra sælger: Hvis sælgeren giver et afslag i pris efter at have udstedt den oprindelige faktura.

At udstede en kreditnota sikrer, at begge parter har en klar og skriftlig forståelse af, hvad der skyldes, og hvorfor.

Hvordan laver man en kreditnota?

At lave en kreditnota minder meget om processen med at lave en faktura. Forskellen ligger i, at med en kreditnota er det virksomheden, der skylder kunden penge, og ikke omvendt.

Når man udsteder en kreditnota, skal den indeholde mange af de samme oplysninger som en faktura for at sikre, at begge parter har en klar forståelse af, hvad der skyldes, og hvorfor.

Selvom formatet kan variere, er det vigtigt at sikre, at alle nødvendige oplysninger er inkluderet. For at gøre processen mere strømlinet kan man benytte værktøjer som Minuba, der hjælper med at oprette fakturaer og kreditnotaer nemt og effektivt.

Hvad skal en kreditnota indeholde?

En kreditnota skal indeholde en række specifikke oplysninger for at være gyldig. Ligesom med fakturaen, er der nogle ting, du skal have med på kreditnotaen.

Her er en liste over de vigtigste elementer, der skal medtages:

 • Udstedelsesdato (fakturadato): Datoen for, hvornår kreditnotaen blev udstedt.
 • Fortløbende nummer: Dette skal bygge på én eller flere serier, som kan identificere kreditnotaen unikt.
 • Sælgers momsregistreringsnummer: Dette kan være enten cvr-nr. eller SE-nr.
 • Sælgers navn og adresse: Klare og præcise oplysninger om virksomheden, der udsteder kreditnotaen.
 • Købers navn og adresse (faktureringsadresse): Oplysninger om den person eller virksomhed, som kreditnotaen er rettet mod.
 • Mængden og arten af de leverede varer eller ydelser: En detaljeret beskrivelse af, hvad kreditnotaen dækker.
 • Leveringsdato: Datoen for, hvornår varerne eller ydelserne blev leveret, hvis denne dato er forskellig fra udstedelsesdatoen.
 • Momsgrundlag, pris pr. enhed: Dette skal ekskludere afgift, men inkludere eventuelle prisnedslag, bonusser og rabatter.
 • Gældende momssats: Den momssats, der gælder for de varer eller tjenester, der er blevet leveret.
 • Det momsbeløb, der skal betales: Den samlede mængde moms, der skyldes.

Det er vigtigt at sikre, at alle disse oplysninger er korrekte og klart præsenteret på kreditnotaen for at undgå eventuelle misforståelser eller tvister med kunden. Du kan med fordel læse artiklen Hvordan laver man en faktura? for at blive klogere på processen.

Hvordan skal en kreditnota se ud?

Selvom der ikke er fastsatte krav til kreditnotaens design, er det afgørende, at den indeholder alle de nødvendige oplysninger.

Det giver virksomheder en vis frihed til at tilpasse kreditnotaens udseende, så det passer til virksomhedens branding og design. Dog er det vigtigt at huske, at kreditnotaen skal fremstå professionel og letlæselig for modtageren.

En klar og overskuelig kreditnota kan hjælpe med at undgå misforståelser og sikre en smidig proces for begge parter.

Hvordan sender man en kreditnota?

Kreditnota og fakturaer kan sendes på forskellige måder, enten som en fysisk udskrift eller digitalt via e-mail.

Uanset metoden er det vigtigt at sikre, at kreditnotaen er let tilgængelig for modtageren og opfylder alle krav.

Hvem er ansvarlig for kreditnotaen?

Selvom en kreditnota indikerer, at sælgeren skylder køberen penge, er det stadig sælgerens ansvar at udstede kreditnotaen korrekt. Dette betyder, at hvis der opstår en situation, hvor en kreditnota er nødvendig, skal sælgeren tage initiativ til at oprette og sende den til køberen uden unødige forsinkelser.

Eksempel på en kreditnota

Eksempel på en kreditnota

Nem opretning af kreditnota i Minuba

Med Minuba bliver processen med at oprette kreditnotaer enkel og ligetil. Faktureringsværktøjet i Minuba sikrer, at alle nødvendige elementer inkluderes i kreditnotaen, hvilket minimerer risikoen for fejl.

Derudover giver det en strømlinet oplevelse, hvor man nemt kan skifte mellem at oprette fakturaer og kreditnotaer. Dette sparer tid og sikrer, at alle dokumenter er i overensstemmelse med gældende regler.

Læs om Minubas faktureringsfunktion her. 

Del indholdet