Udtræk af data fra Minuba


 

Udtræk af Tilbud og Ordrer Data:

Du kan udskrive eller downloade en liste, over hvilke tilbud og ordrer, der findes i Minuba.

Listen udskrives fra overblikket vha. Import/Eksport-knappen, hvor du vælger Eksporter overblik som CSV-fil.  Hvis du vil have alle ordrer med skal du gøre det af 2 gange, da aktive- og arkiverede ordre skal eksporteres hver for sig.

Eksport / import af tilbud og ordrer i Minuba

Ud for hver ordre er angivet, hvilke kvalitetssikringsdokumenter, der findes på ordren, så du kan gå ind på de enkelte arbejdssedler og downloade pdf’erne.

Listen indeholder de overordnede oplysninger vedr. ordren, altså alle de oplysninger du normalt kan se på overblikket.


 

Eksport af Data fra Arbejdsseddel:

Forbruget på arbejdssedlen kan du trække ud ved at klikke på ordrepilen oppe til venstre, og eksportere materiale- og timeregistreringer.

Udtræk af data fra arbejdsseddel i Minuba

Du kan også udskrive eller downloade kvalitetssikringsdokumenter og dokumentation, der findes på arbejdssedlen. Du kan også vælge at udskrive eller downloade en pdf af hele arbejdssedlen.


 

Dataudtræk af Fakturaer:

Der kan udskrives en liste over alle fakturaer, der er udstedt i Minuba. Dette gøres fra Faktureringsfanen vha. Import/Eksportknappen. Her vælges Excel, semikolonsepareret i format, og fluebenet fjernes i ’Kun tidligere eksporterede’. Alle oplysninger om fakturaen, som beløb, dato, betalingsstatus mm. fremgår af excel-filen.

Dataudtræk af fakturaer i Minuba

Du kan også vælge at udskrive for et begrænset dato-interval, da fakturaer fra afsluttede regnskabsår typisk vil være uinteressante at få trukket ud, da de ligger i dit regnskabssystem og er revideret. PDF’erne kan udskrives en ad gangen.

Hvis du vil have detaljerede oplysninger om fakturaens linjer skal du ind på den enkelte faktura og downloade pdf’en.


 

Eksport af Kundekartotek:

Du kan eksportere dit kundekartotek til Excel/CSV via Indstillinger => Kunder, hvor du vælger Import/Eksport og Eksporter kunder til fil (CSV).

Eksport af kundekartotek i Minuba


 

Download af Kvalitetssikringsdokumenter:

Kan udskrives/downloades én ad gangen, du kan se i Ordre-listen hvilke ordrer, der indeholder KLS.


 

Dataudtræk af Indkøbsfakturaer:

Du kan trække en liste over indlæste indkøbsfakturaer på Indkøbsfanen vha. knappen ’Handlinger’ og vælge ’Eksporter fakturaliste’. Listen indeholder oplysninger om kreditor og de samlede beløb, samt evt. hvilken arbejdsseddel den er indlæst på.


 

Eksporter Timeregistreringer:

Kan du trække ud via Indstillinger => Timesedler, hvor du vælger Eksport. Her kan du selv bestemme, hvor detaljeret din rapport skal være.


 

Eksporter Serviceaftaler:

Ikke muligt at trække ud.


 

Udtræk af Anlæg data:

Ikke muligt at trække ud


 

Andre muligheder:

Derudover har du mulighed for at trække rapporterne fra ledelsesoverblikket vedr. registrerede omkostnings- og fakturalinjer, så du har adgang til at finde oplysninger om registrerede linjer på arbejdssedler og fakturaer. Du kan læse mere om, hvordan du trækker rapporter fra ledelsesoverblikket her.

Endelig, har du mulighed for at lave udtræk via Minubas API. Du kan læse om mulighederne i API’et  HER

Forrige artikel: ‘Sendte mails’