Min Plan / Min tid

Hvad viser fanen ‘Min plan’?

Fanen ‘Min plan’ giver dig overblik over din kommende arbejdsuge eller –måned. I venstre side af skærmen vises al planlagt og udført arbejde i en kalender. Det er her muligt at tilføje eller planlægge nyt arbejde ved at klikke og trække direkte i kalenderen på den ønskede dag og tidspunkt. Det er også muligt at redigere i allerede registreret tid ved at klikke på den ønskede registrering.

Har registreringen en grå bjælke øverst, er denne tid allerede afleveret eller faktureret, og det er ikke længere muligt at redigere i den. Hvis bjælken er hvid er registreringen godkendt.

Min plan kalender

Værktøjsbjælken

Ovenover arbejdstidskalenderen og opgavekalenderen har du en værktøjsbjælke. Elementerne forklares fra venstre mod højre:

  • Pilene bruger du til at hoppe frem og tilbage i tiden på kalenderen. Viser kalenderen fx en uge ad gangen, kan du hoppe en uge frem eller tilbage ved hvert klik.
  • For at vælge visning for en bestemt dag kan du enten indtaste datoen direkte i feltet, eller du kan klikke på kalenderikonet og vælge den ønskede dag.
  • Du kan angive hvor mange dage du ønsker at kalenderen skal vise ad gangen ved at klikke på pilen. Du kan vælge at få vist en eller fem dage, en eller to uger eller en hel måned ad gangen.
  • For at få vist Min plan for en specifik medarbejder skal du klikke på pilen og vælge den ønskede medarbejder fra listen.
  • Knappen Aflevering bruger du til at indberette dine registrerede arbejdstimer. (For nærmere beskrivelse, se kapitlet Min tid)
  • Du kan benytte søgefeltet til at søge blandt de ordrer som er tilgængelige for dig eller den valgte medarbejder.

I højre side af skærmen vises en liste over alle sager du er tilknyttet. Sager du er tilknyttet er hvide. Sagerne er sorteret efter, hvornår de er planlagt til at bliver udført. Den sag, der skal udføres først ligger øverst i listen. Alle sager, der ikke er planlagt eller tidssat, ligger samlet nederst i listen.

Arbejdssedlen for en sag kan åbnes ved at klikke på teksten vedrørende den ønskede sag, eller ved at klikke på ‘Vis’ ude i højre side af linjen. ‘Vis’ bliver synligt, når du fører musen hen over linjen.

Du kan også se sager, der ikke har nogen tilknyttede medarbejdere (puljeopgaver), som er lyseblå, og kan påbegyndes af alle medarbejdere. Når en anden medarbejder har påbegyndt en puljeopgave, og dermed er blevet tilknyttet opgaven, vil den forsvinde fra din oversigt.

Min plan oversigt


 

Hvorfor kan jeg ikke se nogle ordrer under fanen ‘Min plan’?

Hvis der ikke er nogle ordrer synlige under ‘Min plan’, er det fordi, du ikke er tilknyttet nogle ordrer.


Hvad er forskellen på fanen ‘Min Plan’ og fanen ‘Planlægning’?

Fanen ‘Planlægning’ viser alle medarbejderes udførte og planlagte arbejdstid. Denne fane giver det nødvendige overblik over alle medarbejderes tilgængelighed og et samlet sted til at planlægge det arbejde hver enkel medarbejder skal udføre. Fanen viser udelukkende arbejdskalender for samtlige medarbejdere, da eksempelvis en liste med ikke-planlagte opgaver ikke kan vises på en hensigtsmæssig måde så det nødvendige overblik stadig sikres.

Fanen ‘Min Plan’ er den enkelte medarbejders mulighed for at se henholdvis deres arbejdskalender samt deres opgaveliste, det vil sige det arbejde, der er blevet planlagt, at de skal udføre. Opgavelisten er kategoriseret, så medarbejderne nemt kan se hvilke arbejdsopgaver, de skal prioritere, da listen viser hvornår arbejdet skal være udført. Dette gælder både arbejde, der er planlagt til at blive udført på et bestemt tidspunkt, men samtidig de ordrer, der er tidssat til at blive udført inden for et givent tidsrum.


Kan jeg se en måned af gangen i kalenderen?

I webapplikationen kan du indstille den tidsperiode, der skal vises i kalenderen ved at klikke på ‘Vis’ i bjælken placeret over kalenderen og her vælge den tidsperiode du ønsker.

De mulige tidsperioder er:

  • Dag
  • 5 dage
  • Uge
  • Måned

Samtidig kan du angive, hvilken dato visningen skal starte fra. Du skriver enten datoen direkte i feltet eller klikker på ikonet af kalender og vælger den ønskede dato i den lille kalender, der åbnes.

Min plan Visning

 


Hvad viser fanen ‘Min tid’?

Følgende artikel gennemgår fanen ‘Min tid’.

I venstre side vises al planlagt og udført arbejde i en kalender. Det er her muligt at tilføje eller planlægge nyt arbejde ved at klikke og trække direkte i kalenderen på den ønskede dag og tidspunkt. Det er også muligt at redigere i allerede registreret tid ved at klikke på den ønskede registrering.

Er registreret tid angivet med en grå farve er denne tid allerede afleveret eller faktureret, og det er ikke længere muligt at redigere i den, medmindre man sletter afleveringen, eller åbner op for låste timer.

Registreringer under ‘Flextimer’

I højre side vises en oversigt over din samlede registrerede tid for den periode, der vises i kalenderen til venstre. Eksempelvis hvor mange timer, der er registreret i tidsperioden, hvad timerne er blevet brugt på, om du har haft fravær samt hvilken type fravær.

Du kan folde en sektion ud, og Minuba vil huske det til næste gang. Hvis du ikke finder en tidstype i oversigten så er det fordi der ikke er blevet registreret nogle timer på netop denne type i den valgte periode.

Sammentællingen af periodens timer indeholder også en farveforklaring, så du nemt kan se forholdet mellem farverne og arbejdstids- og fraværtidstypen.

Det er muligt at ændre den tidsperiode, der vises på siden ved at vælge, hvor mange dage, der skal vises under ‘Vis’ i bjælken placeret over kalenderen.
Det er muligt at vælge mellem 1 dag, 5 dage, en hel uge eller en hel måned. Samtidig er det muligt at gå frem eller tilbage i tiden, både på dags-, uge- og månedsbasis ved at benytte pilene i venstre side af bjælken.

Det er også her du afleverer dine timesedler, ved at klikke på ‘Aflever’ og vælge den dato du vil aflevere frem til.

 

 


Hvordan kan jeg se en slettet medarbejders kalender i ‘Min tid’?

Du finder en slettet medarbejders kalender/timeregistreringer ved, at klikke på ‘Tandhjulet’ og vælge ‘Timesedler’ i bunden af listen

Herefter bruger du datovælgeren til at finde timeregistreringerne i ‘Min tid’:1) Vælg en ‘fra’ dato og en ’til og med’ dato der inkluderer perioden, hvor medarbejderen var ansat.
2) Skriv medarbejderens navn i søgefeltet oppe i højre hjørne
3) Tryk på navnet for at komme ind i kalenderen i ‘Min tid’


Navigering fra min plan/min tid til arbejdseddel

Vi har ændret måden man navigere mellem ens kalender og ens arbejdsedler.
Før skulle du trykke på teksten og så ville du blive sendt over til arbejdsedlen.

Mange kom til fejlagtigt at tro at de kunne redigere tidsregisterring så længe de trykkede på tidsregistrering, men blev så ved uheld sent til arbejdsedlen.

Nu er det gjort meget mere tydeligt med en pil der forklare dig hvad den gør når du bevæger musen over den.
Kalender registrering link til arbejdsseddel


 

Beregn timesaldo i Minuba

Se videoen og lær, hvordan du slår beregning af timesaldo til og fra


Saldoen beregnes ud fra medarbejderens forventede arbejdstid i forhold til medarbejderens registrerede tid.
I ”Virksomhedsindstillinger” under afsnittet ”Registreringer” kan beregningen af saldo slås fra eller til ved at vælge ‘Beregn timesaldo’.

Beregn medarbejder timesaldo

Når ‘Beregn timesaldo’ er slået til for virksomheden, er det som standard aktivt for alle medarbejdere.

Beregn timesaldo for valgte medarbejdere

Det er også muligt at at slå det fra for den enkelte medarbejder. Gå ind under Administration -> Brugere, hvorefter du klikker på den ønskede medarbejdere. Når du er inde på den valgte medarbejder kan du under ‘Beregn timesaldo’ fravælger at timesaldoen skal beregnes for medarbejderen.

Hvordan bliver timesaldo vist?

Når timesaldo er slået til, vil der på siden ‘Min tid’ og ved aflevering af timeregistreringer fremgå den nuværende saldo samt ændringer for den valgte periode.

Timesaldo funktion