Brugere i Minuba


Hvilke slags brugere skal jeg vælge?

Jo flere der har adgang til Minuba, jo højere vil dit udbytte af Minuba være. Her kan du sørge for at chefen, overmontøren, svenden i marken, bogholderen og andre får adgang til Minuba. Du kan oprette alle de medarbejdere i Minuba, som din virksomhed har brug for, og du betaler kun for de licenser du har aktive. Hvis du sletter en bruger midt i den periode du allerede er betalt for, så vil differencen blive modregnet på din næste faktura.
Ydermere er det vigtigt at du vælger den rette type for hver af dine medarbejdere. Jo færre funktioner en bruger har adgang til, jo billigere bliver licensen.

Når man vælger brugertypen i Minuba, så vælger man også hvilken funktionalitet de skal have adgang til i Minuba.

Der findes 4 slags brugere:

 • Bruger (269kr./md)
 • Begrænset bruger (179kr./md)
 • Ressource bruger (109 kr./md)
 • Ressource (29kr./md)

 

Bruger

Ofte brugt til:

 • De ledende medarbejdere
 • Kontormedarbejderne
 • Den regnskabsansvarlige
 • Revisoren
 • Bogholderen på kontoret

Denne brugertype har flest mulige funktioner og kan potentielt få adgang til alt i Minuba. Du har mulighed for at tildele forskellige roller til denne brugertype, hvilket gør den meget alsidig og passer til medarbejdere med forskellige funktioner.

Læs mere om tilvalg af roller til din bruger under ‘Tilvalg af funktionalitet til den enkelte bruger’ længere nede i denne artikel.

 

Begrænset bruger

Ofte brugt til:

 • Overmontøren
 • Svenden i marken

Denne type har adgang til ‘Min plan’ og ‘Min tid’, herunder timeregistrering samt materialeregistrering. Derudover kan det vælges, at brugeren har adgang til ‘Overblik’ og ‘Planlægning’, om de skal kunne se priser og lave indkøb samt have mulighed for at oprette ordrer.

 

Ressourcebruger

Ofte brugt til:

 • Lærling
 • Elev
 • Dem der skal registrer tid

Denne type bruger har adgang til ‘Min Plan’ og ‘Min tid’, herunder timeregistrering. Desuden har brugeren adgang til at se arbejdsseddel og tilføje noter og billeddokumentation. Det er muligt at vælge, om brugeren skal have adgang til ‘Overblik’ og ‘Planlægning’.

 

Ressource

Ofte brugt til:

 • Eksterne montører
 • Lejet personale
 • Maskiner
 • Dyk-pumpe
 • Gravko

Denne brugertype har ikke mulighed for at logge ind i systemet, men figurerer som en ressource, som andre medarbejdere kan administrere. Benyttes typisk for medarbejdere, der arbejder på længerevarende entrepriser, men kan også benyttes til administration af maskiner og andet materiel.


 

Tilvalg af funktionalitet til de enkelte brugere i Minuba

Det er muligt at tildele flere roller på den samme bruger. De tilgængelige roller giver følgende rettigheder eller begrænsninger:

 • Administrator – giver adgang til alle funktioner i systemet og dækker alle roller.
 • Bestilling og behandling af grossistbestillinger – giver adgang til at behandle indkøb fra grossisterne.
 • Ekstraarbejde – giver adgang til at oprette og behandle ekstraarbejde på arbejdssedler.
 • Entreprise – giver adgang til at oprette og behandle entreprise sager.
 • Fakturabehandler – giver adgang til ‘Fakturering’, ‘Serviceaftaler’ og ‘Indkøbsfakturaer’. Derudover får brugeren adgang Beskeder, samt ‘Opret ny’-knappen.
 • Klargør Fakturaer – giver adgang til at klargøre fakturakladden. Giver ikke adgang til godkendte fakturaer.
 • Medarbejder – giver adgang til ‘Min plan’, ‘Overblik’ og ‘Min tid’.
 • Ordre – giver adgang til at oprette ordrer. Brugeren får derudover adgang til ‘Overblik’, ‘Planlægning’ samt ‘Opret ny’-knappen.
 • Planlæg egne timer – Giver adgang til at lægge planlagte timer ind i sin egen kalender.
 • Timeregisteringsbehandler – Giver adgang til ‘Min plan’, ‘Overblik’, ‘Min tid’og ‘Planlægning’ og giver mulighed for at planlægge, registrere, aflevere og godkende timer for brugere. Derudover har man adgang til alle brugeres timesedler på timeseddel siden (‘Tandhjul’ -> ‘Timesedler’).
 • Planlæg timer – Giver adgang til ‘Min plan’, ‘Overblik’, ‘Min tid’og ‘Planlægning’ og giver mulighed for at planlægge og registrere timer for andre brugere.
 • Skjul overblik – fjerner ‘Overblik’ fra brugerens profil.
 • Skjul priser – skjuler priser på brugerens arbejdssedler. Derudover fjernes ‘Fakturering’, ‘Ledelsesoverblik’ samt ‘Indkøbsfakturaer’ fra brugerens profil.
 • Tilbudsbehandler – giver adgang til at oprette tilbud. Brugeren får derudover adgang til ‘Overblik’, ‘Planlægning’ samt ‘Opret ny’-knappen. Vær opmærksom på, at kun brugere med brugertypen “Bruger” kan få tildelt denne rolle.
 • Timeregistrering – giver adgang til at foretage egen timeregistrering. Brugeren får adgang til fanerne ‘Min plan’, ‘Overblik’ og ‘Min tid’.
 • Vis planlægning –  giver adgang til at kunne se ‘Planlægning’, hvis brugeren skal kunne se den fælles kalender. Der gives ikke adgang til at kunne redigere i planlægning

Forrige artikel: ‘Rapportering i Ledelsesoverblik’ Næste artikel: ‘Opret eller importer ny bruger’