Brugere

Jo flere der har adgang til Minuba, jo højere vil dit udbytte af Minuba være. Her kan du sørge for at chefen, overmontøren, svenden i marken, bogholderen og andre får adgang.

Du kan oprette alle de medarbejdere i Minuba, som din virksomhed har brug for, og du betaler kun for de licenser du har aktive. Hvis du sletter en bruger midt i den periode du allerede er betalt for, så vil differencen blive modregnet på din næste faktura.


Hvilken brugertype skal jeg vælge?

Du skal ikke betale for, hvad du ikke bruger, og derfor afhænger omkostningerne af en brugerlicens af hvilken type brugeren har. Det er derfor vigtigt at vælge den rette type for hver bruger. Jo færre funktioner en bruger har adgang til, jo billigere bliver licensen.

Når man vælger brugertypen i Minuba, så vælger man også hvilken funktionalitet de skal have adgang til i Minuba. Der findes 4 slags brugere:

 • Bruger (259kr./md)
 • Begrænset bruger (159kr./md)
 • Ressource bruger (89kr./md)
 • Ressource (29kr./md)

Bruger:

Denne type vælger du, når du ønsker en bruger der har adgang til det meste i Minuba.

Og du kan tilføje at brugeren har adgang til alt i systemet, som beskrevet i næste afsnit om tilvalg af funktionalitet (eks. Fakturering, Planlægger, Administrator og lign.)

Denne bruger bruges oftest til:

 • De ledende medarbejdere
 • Kontormedarbejderne
 • Den regnskabsansvarlige
 • Revisoren
 • Bogholderen på kontoret

Begrænset bruger:

Denne type har adgang til ‘Min plan’ og ‘Min tid’, herunder timeregistrering. Derudover kan det vælges, at brugeren har adgang til ‘Overblik’ og ‘Planlægning’, om de skal kunne se priser og lave indkøb samt have mulighed for at oprette ordrer.

Denne bruger anvendes til:

 • Overmontøren
 • Svenden i marken
 • Sælgeren

Ressourcebruger:

Denne type bruger har adgang til ‘Min Plan’ og ‘Min tid’, herunder timeregistrering. Desuden har brugeren adgang til at se arbejdsseddel og tilføje noter og billeddokumentation. Det er muligt at vælge, om brugeren skal have adgang til ‘Overblik’ og ‘Planlægning’.

Denne bruger anvendes til:

 • Lærlingen
 • Dem der skal registrer tid

Ressource:

Brugere af denne brugertype har ikke mulighed for at logge ind i systemet men figurerer som en ressource, som andre medarbejdere kan administrere. Benyttes typisk for medarbejdere, der arbejder på længerevarende entrepriser, men kan også benyttes til administration af maskiner og andet materiel.

Denne bruger anvendes til:

 • Lejet personale
 • Maskiner
 • Dyk-pumpe
 • Gravko

Tilvalg af funktionalitet til den enkelte bruger

Det er muligt at tildele flere roller på den samme bruger. De tilgængelige roller giver følgende rettigheder eller begrænsninger:

 • Administrator – giver adgang til alle funktioner i systemet og dækker alle roller, med undtagelse af Entreprise rollen.
 • Entreprise – giver adgang til at oprette og behandle entreprise sager.
 • Fakturering – giver adgang til ‘Fakturering’, ‘Serviceaftaler’ og ‘Indkøbsfakturaer’. Derudover får brugeren adgang Beskeder, samt ‘Opret ny’-knappen.
 • Klargør Fakturaer – giver adgang til at klargøre fakturakladden. Giver ikke adgang til godkendte fakturaer.
 • Indkøb – giver adgang til at behandle indkøb fra grossisterne.
 • Medarbejder – giver adgang til ‘Min plan’, ‘Overblik’ og ‘Min tid’.
 • Tilbud/Ordre – giver adgang til at oprette tilbud og ordrer. Brugeren får derudover adgang til ‘Overblik’, ‘Planlægning’ samt ‘Opret ny’-knappen.
 • Timeregistrering – giver adgang til at foretage egen timeregistrering. Brugeren får adgang til fanerne ‘Min plan’, ‘Overblik’ og ‘Min tid’.
 • Vis planlægning –  giver adgang til at kunne se ‘Planlægning’, hvis brugeren skal kunne se den fælles kalender. Der gives ikke adgang til at kunne redigere i planlægning
 • Planlæg timer – Giver adgang til ‘Min plan’, ‘Overblik’, ‘Min tid’og ‘Planlægning’ og giver mulighed for at planlægge og registrere timer for andre brugere.
 • Planlæg og godkend timer – Giver adgang til ‘Min plan’, ‘Overblik’, ‘Min tid’og ‘Planlægning’ og giver mulighed for at planlægge, registrere, aflevere og godkende timer for brugere. Derudover har man adgang til alle brugeres timesedler på timeseddel siden (‘Tandhjul’ -> ‘Timesedler’).
 • Skjul overblik – fjerner ‘Overblik’ fra brugerens profil.
 • Skjul priser – skjuler priser på brugerens arbejdssedler. Derudover fjernes ‘Fakturering’, ‘Ledelsesoverblik’ samt ‘Indkøbsfakturaer’ fra brugerens profil.