Brugere

Jo flere der har adgang til Minuba, jo højere vil dit udbytte af Minuba være. Her kan du sørge for at chefen, overmontøren, svenden i marken, bogholderen og andre får adgang.

Du kan oprette alle de medarbejdere i Minuba, som din virksomhed har brug for, og der betales kun licens for de brugere du har oprettet. Du betaler kun for en brugerlicens så længe den er aktiv. Hvis du sletter en bruger i den periode der allerede er betalt for den, så vil den inaktive periode blive modregnet i din næste faktura.


Hvilken brugertype skal jeg vælge?

Du skal ikke betale for, hvad du ikke bruger, og derfor afhænger omkostningerne af en brugerlicens af hvilken type brugeren har. Det er derfor vigtigt at vælge den rette type for hver bruger. Jo færre funktioner en bruger har adgang til, jo billigere bliver licensen.

Når man vælger brugertypen i Minuba, så vælger man også hvilken funktionalitet de skal have adgang til i Minuba. Der findes 4 slags brugere:

 • Bruger (259kr./md)
 • Begrænset bruger (159kr./md)
 • Ressource bruger (89kr./md)
 • Ressource (29kr./md)

Bruger:

Denne type vælger du, når du ønsker en bruger der har adgang til det meste i Minuba. Brugeren har som udgangspunkt adgang til:

 • Overblik
 • Min plan
 • Min tid

Og du kan tilføje at brugeren har adgang til alt i systemet, som beskrevet i næste afsnit om tilvalg af funktionalitet (eks. Fakturering, Planlægger, Administrator og lign.)

Denne bruger bruges oftest til:

 • De ledende medarbejdere
 • Kontormedarbejderne
 • Den regnskabsansvarlige
 • Revisoren
 • Bogholderen på kontoret

Begrænset bruger:

Denne type har adgang til ‘Min plan’ og ‘Min tid’, herunder timeregistrering. Derudover kan det vælges, at brugeren har adgang til ‘Overblik’ og ‘Planlægning’, om de skal kunne se priser og lave indkøb samt have mulighed for at oprette ordrer.

Denne bruger anvendes til:

 • Overmontøren
 • Svenden i marken
 • Sælgeren

Ressourcebruger:

Denne type bruger har adgang til ‘Min Plan’ og ‘Min tid’, herunder timeregistrering. Desuden har brugeren adgang til at se arbejdsseddel og tilføje noter og billeddokumentation. Det er muligt at vælge, om brugeren skal have adgang til ‘Overblik’ og ‘Planlægning’.

Denne bruger anvendes til:

 • Lærlingen
 • Dem der skal registrer tid

Ressource:

Brugere af denne brugertype har ikke mulighed for at logge ind i systemet men figurerer som en ressource, som andre medarbejdere kan administrere. Benyttes typisk for medarbejdere, der arbejder på længerevarende entrepriser, men kan også benyttes til administration af maskiner og andet materiel.

Denne bruger anvendes til:

 • Lejet personale
 • Maskiner
 • Dyk-pumpe
 • Gravko

Tilvalg af funktionalitet til den enkelte bruger

Det er muligt at tildele flere roller på den samme bruger. De tilgængelige roller giver følgende rettigheder eller begrænsninger:

 • Administrator – giver adgang til alle funktioner i systemet. Hvis denne tildeles, skal der ikke tilføjes andre roller, da den giver adgang til alt!
 • Fakturering – giver adgang til ‘Fakturering’, ‘Serviceaftaler’ og ‘Indkøbsfakturaer’. Derudover får brugeren adgang til sendte og modtagne beskeder samt ‘Opret ny’-knappen.
 • Klargør Fakturaer – giver adgang til at klargøre fakturakladden. Giver ikke adgang til godkendte fakturaer. Læs mere om faktureringsroller her.
 • Indkøb – giver adgang til grossisternes webshops på arbejdssedlerne.
 • Medarbejder – giver adgang til ‘Min plan’, ‘Overblik’ og ‘Min tid’.
 • Skjul overblik – fjerner ‘Overblik’ fra brugerens profil.
 • Skjul priser – skjuler priser på brugerens arbejdssedler. Derudover fjernes ‘Fakturering’, ‘Ledelsesoverblik’ samt ‘Indkøbsfakturaer’ fra brugerens profil.
 • Tilbud/Ordre – giver rettigheder til at oprette tilbud og ordrer. Brugeren får derudover adgang til ‘Overblik’, ‘Planlægning’ samt ‘Opret ny’-knappen.
 • Timeregistrering – giver adgang til at foretage egen timeregistrering. Brugeren får adgang til fanerne ‘Min plan’, ‘Overblik’ og ‘Min tid’.
 • Vis planlægningsfane –  giver adgang til ‘Planlægning’, hvis brugeren skal kunne se planlægningsfanen oveni en af de andre roller.
 • Planlæg timer – Giver adgang til ‘Min plan’, ‘Overblik’, ‘Min tid’og ‘Planlægning’ og giver mulighed for at planlægge og registrere timer for andre brugere.
 • Planlæg og godkend timer – Giver adgang til ‘Min plan’, ‘Overblik’, ‘Min tid’og ‘Planlægning’ og giver mulighed for at planlægge, registrere, aflevere og godkende timer for brugere. Derudover har man adgang til alle brugeres timesedler på timeseddel siden (‘Tandhjul’ -> ‘Timesedler’).