Kunde og beskrivelse på faktura


 

Redigér kunde information

Du har mulighed for at redigere de oplysninger på din kunde, som er relevante for fakturaen ved at holde musen henover kundeafsnittet og klikke på ‘Rediger’.

Redigér kunde informationer på fakturakladde

Her har du mulighed for at ændre kundens oplysninger samt henholdsvis kontakt-, fakturerings- og installationsadresse. Hvis du ønsker at ændre kunden, der skal faktureres, kan du ligeledes gøre dette her, ved at klikke på ‘Skift kunde’.

Skift kunde på fakturakladde


 

Redigér ‘Deres ref’  og ‘Beskrivelse’

Ligeledes har du mulighed for at redigere oplysninger som kun er relevante for den nuværende faktura, ved at holde musen henover ‘Beskrivelse’ og klikke på ‘Rediger’.

Her har du mulig for at ændre overskriften på din faktura, ændre fakturaens rekvisitions nummer eller ‘Deres reference’ samt tilføje en Beskrivelse.


Forrige artikel: ‘Lav en fakturakladde’ Næste artikel: ‘Fakturalinjer’