Hvilke genvejstaster kan jeg benytte i Materialeregisteringen?

Der findes flere genvejstaster du kan benytte i materialeregisteringen på arbejdssedlen og ekstraarbejdet.

Se gennemgang af genvejstasterne under materialeregistrering

Bevægelse mellem kolonnefelter

Ved brug af følgende genvejstaster kan du bevæge dig mellem f.eks. ”Antal” og ”Beskrivelse” felterne i en linje. Er du i enden af redigerbare felter går den til næste linje i den retning der bevæges i.

TAB (mod højre)
TAB + Shift (mod venstre)

Bevægelse mellem samme felt i rækker

Du kan bevæge dig mellem linjer i felter fra samme kolonne f.eks. ”Antal” i linje 2, til ”Antal” i linje 1.

Pil OP (linjen over)
Pil NED (linjen under)

Vælg linjen / klik på linjens tjekboks

Du kan vælge en linje, som hvis du klikkede på linjen eller i en tjekboks:

Shift + SPACE

Slet linjer

Du kan nemt slette en eller flere valgte linjer, med kun 1 valgt linje virker det som et tryk på skraldespanden, med mere end 1 åbnes den avancerede funktion ”Slet linjer”.

Ctrl + DELETE

Multi-valg af linjer

Du kan vælge flere linjer på en gang. Når du er i et felt på en linje du vil markere kan du bruge følgende genvejstast. Er linjen ikke markeret bliver den markeret, og så for hver Pil OP eller Pil NED der trykkes mens shift holdes nede vælges den efterfølgende linje i den retning der bevæges. Et klik på den modsat rettede Pil-tast mens shift fortsat holdes fjerner nemt en markering hvis en for meget er blevet valgt.

Shift + Pil OP (linjen over)
Shift + Pil NED (linjen under)

*Hvis du er vant til at bruge pil OP og pil NED til at navigere i teksten inde i felt, kan du stadig gøre dette ved brug af Home og End tasterne i stedet.

Rigtig god arbejdslyst!