Timer og materialer låst til faktura


 

Timer og materialer låst til faktura

Når du overfører dine materialer og timer fra din arbejdsseddel til din faktura, så bliver linjerne låst til denne. Dette gøres for at undgå, at linjerne bliver faktureret flere gange.

Linjerne bliver låst idet du danner fakturakladden, hvilket gør, at du kan arbejde på din fakturakladde, uden at andre kommer til at fakturere linjerne imens. Hvis du afviser fakturakladden bliver linjerne låst op igen på din arbejdsseddel.

Linjerne bliver kun låst, hvis fakturaen dannes på baggrund af enten ‘forbrug’ eller ‘udvalgte linjer’. Det er disse to, som overfører linjerne fra din arbejdsseddel. Er fakturaen dannet på baggrund af f.eks. ‘fast pris’ eller hvis der er tale om aconto faktura, så bliver der ikke overført materialer og timer fra din arbejdsseddel.

I oversigten over timer og materialer der er låst til faktura, kan du se, hvilken faktura som linjen er låst til, EDI referencen på linjen og infomation omkring varen eller timen i forhold til priser, varenummer og beskrivelse.

Nedenunder oversigten har forskellige totaler over dine timer og materialer der er låst til faktura.

Materialer og timer låst til faktura

 

Lås op for timer og materialer, som er låst til faktura

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at låse op for materialer eller timer, som er blevet låst til en faktura. Dette kan gøres ved at klikke på hængelås-ikonet ude i højre side af hver linje.

Det er også muligt at låse alle linje op. Det gør man ved at klikke på knappen ”Låst alle linjer op”. Her vil alle linjer både arbejdessedlen og ekstra arbejde(r) blive låst op.

Lås op for timer og materialer i MInuba

NB! Vær opmærksom på, at låses der op for materialer og timer, som er låst, kan du potentielt dobbelt fakturerer for linjerne du låser op. 

Fakturakladde

Er linjerne låst til en fakturakladde, kan du blot gå ind på fakturakladden og afvise den. Det gør, at alle timer og materialer på kladden bliver låst op på din arbejdsseddel.

Godkendt faktura

Er linjerne låst til at en godkendt faktura, kan du trykke på hængelås ikonet ude til højre på linjen. Når du trykker på ikonet bliver det grønt, og når du trykker ‘gem’ vil linjen rykke sig op til de åbne registreringer.

Du kan låse flere linjerne op ad gangen ved at trykke på flere hængelåse inden du gemmer.

NB! Vær opmærksom på, at låses der op for materialer og timer, som er låst, kan du potentielt dobbelt fakturerer for linjerne du låser op.


 

Fakturaer

Her ser du en liste over samtlige fakturaer, som er lavet på din arbejdsseddel – både kladder og godkendte fakturaer. Her kan du se både deres nummer, beskrivelse, dato og beløb.

Det giver dig et hurtigt overblik over, hvad du har faktureret og hvor meget der potentielt kan faktureres.

Du har mulighed for at klikke ‘vis’ på hver linje for at gå til den valgte faktura/fakturakladde. Du kan også sortere listen, hvis du f.eks. vil have dem i kronologisk rækkefølge.

Nedenunder listen af faktura/fakturakladder finder du forskellige totaler.


Forrige artikel: ‘Materialeregistrering og kalkulation’ Næste artikel: ‘Skab overblik over dit forbrug med Minubas forbrugsoverblik’