Hvad er forskellen på fanen ‘Min Plan’ og fanen ‘Planlægning’?

Fanen ‘Planlægning’ viser alle medarbejderes udførte og planlagte arbejdstid. Denne fane giver det nødvendige overblik over alle medarbejderes tilgængelighed og et samlet sted til at planlægge det arbejde hver enkel medarbejder skal udføre. Fanen viser udelukkende arbejdskalender for samtlige medarbejdere, da eksempelvis en liste med ikke-planlagte opgaver ikke kan vises på en hensigtsmæssig måde så det nødvendige overblik stadig sikres.

Fanen ‘Min Plan’ er den enkelte medarbejders mulighed for at se henholdvis deres arbejdskalender samt deres opgaveliste, det vil sige det arbejde, der er blevet planlagt, at de skal udføre. Opgavelisten er kategoriseret, så medarbejderne nemt kan se hvilke arbejdsopgaver, de skal prioritere, da listen viser hvornår arbejdet skal være udført. Dette gælder både arbejde, der er planlagt til at blive udført på et bestemt tidspunkt, men samtidig de ordrer, der er tidssat til at blive udført inden for et givent tidsrum.