Beregning af avance og dækningsbidrag i Minuba

For at have en sund forretning er det vigtigt at have de rigtige avancer og dækningsbidrag. Hvilken dækningsgrad du skal have på ordrer i din virksomhed afhænger af, hvilken typer opgaver virksomheden arbejder med og risikoprofilen for opgaven. Jo højere dækningsgrad du har på en ordre, desto bedre en forretning har den været.

I Minuba er der mange måder at sætte virksomhedens avancer, og de forskellige måder kan kombineres. I denne artikel får du overblik over, hvordan salgsprisberegning fungerer i Minuba.

Avance og dækningsgrad – hvad er forskellen?

Minuba arbejder både med avance og dækningsgrad, og gør det på følgende måde:

 • Avance % er dækningsbidrag (fortjeneste) i % beregnet ud fra indkøbsprisen.
  Avanceberegning: (Salgspris – Indkøbspris) / Indkøbspris * 100%
  Indkøbspris 30 kr., salgspris 50 kr.: (50 kr. – 30 kr.) / 30 kr. * 100% = 66,7% avance
 • Dækningsgrad er dækningsbidrag i % beregnet ud fra salgsprisen.
  Dækningsgradsberegning: (Salgspris – Indkøbspris) / Salgspris * 100%
  Indkøbspris 30 kr., salgspris 50 kr.: (50 kr. – 30 kr.) / 50 kr. * 100% = 40% dækningsgrad

Avance på baggrund af omkostning

Fordelen ved at beregne avance på baggrund af omkostningen er, at det er let at forstå.

Udregning af avance: Omkostning * (100% + Avancesats%) / 100%

Eksempel: En vare koster 30 kr. og avancen er sat til 30%, her bliver salgsprisen 39 kr.
30 kr. * (100% + 30%) / 100% = 39 kr.

Avance på baggrund af listepris

Fordelen ved at beregne avance på baggrund af listeprisen er, at du beholder en evt. rabat, som du har forhandlet med din leverandør.

Udregning af avance-liste: Listepris * (100% + Avancesats%) / 100%

Eksempel: En vare har en listepris på 40 kr., din indkøbspris er 30 kr. og avancen er sat til 30%. Her bliver salgsprisen 52 kr.
40 kr. * (100% + 30%) / 100% = 52 kr.

Da du får rabat hos din leverandør, bliver den reelle avance højere, nemlig 57,7%:

Dækningsbidrag / Indkøbspris * 100%: 30 kr. / 52 kr. * 100% = 57,7%

Avanceregler

Du kan sætte en avancesats og grundlag op på mange forskellige måder i Minuba, f.eks. give specifikke kunder specifikke avancer. Rækkefølgen avancen udregnes på baggrund af den mest specifikke regel for den relevante linje. På den måde er regel 1 mere specifik end regel 2.

 1. Avance manuelt redigeret direkte på materiale- eller faktura linjen.
 2. Kundespecifikke materialepriser. Læs mere her.
 3. Kortnummerspecifikke priser. Sættes op på materialer siden.
 4. Eget materiale specifikke priser. Sættes op på materialer siden.
 5. Grossistens rabatgrupper avanceregler. Læs mere her.
 6. Kundeavanceregler. Sættes op på kundens side. Læs mere her.
 7. Afdelingens avance regler. Sættes op på afdelingen. Læs mere her.
 8. Grossistaftale avanceregler. Sættes op på grossistaftalen.
 9. Virksomhedens grossistavance intervaller. Sættes op på virksomhedsindstillinger. Læs mere her.
 10. Virksomhedens grossist avanceregler. Sættes op på virksomhedsindstillinger.

God arbejdslyst!