Sådan øger du din omsætning: 3 tips til vækst

To personer der står foran computer og snakker

Har du styr på din omsætning?

Hvad er omsætning?

Omsætning er et udtryk for en virksomheds indtjening eller salg.

Det er et mål for, hvor meget en virksomhed har solgt af sine produkter eller tjenester over en bestemt periode. Omsætningen udgør det samlede beløb som er opnået fra salg, før der trækkes nogen form for omkostninger fra. Det er et vigtigt nøgletal for virksomheder, da det giver et overblik over virksomhedens økonomiske performance.

Ved at have styr på, hvordan din forretnings omkostning er skruet sammen, får du bedre kendskab til din forretning og det giver dig et stærk afsæt til salg og vækst.

Hvordan beregner man omsætning?

Omsætning beregnes ved at multiplicere antallet af solgte enheder af et produkt med prisen på den enkelte enhed.

Omsætning = Antal solgte enheder * Pris pr. enhed.

Person der regner på lommeregner

Hvor kommer din omsætning fra?

Det er vigtigt at vide, hvor din omsætning kommer fra. Du skal vide, hvilken kunde der er den mest lønsomme og hvilke opgaver, du skal sige ’Nej tak’ til. Du behøver ikke at vækste din omsætning eller antallet af medarbejdere, for at kunne øge årets overskud. Du skal hellere bruge energien på at sælge det, som du er god til.  Det kræver, at du ved, hvor din omsætning kommer fra.

Her er 6 spørgsmål du kan stille dig selv, hvis du vil have kendskab til din virksomheds omsætning:

  • Hvordan fordeler omsætningen sig på direkte salg og på serviceaftaler?
  • Hvilke opgavetyper bidrager positivt til din likviditet og indtjening?
  • Hvilke kunder er lønsomme og hvilke er ikke?
  • Hvilke opgaver tjener du penge på?
  • Skal du have (flere) ’serviceaftaler’?

Når du ved, hvor din omsætning kommer fra, kan du begynde at lege med de elementer, som du ønsker at ændre, fordi du nu ved noget om, hvilke ’afhængigheder’, der findes i din forretning.

Med den viden, kan du begynde at sammensætte omsætningen på en måde, som giver mening for dig. En sammensætning, hvor det er dig, der bestemmer, hvad der skal ske i dag, i morgen og om 10 år.

 

Sådan øger du omsætningen

For at øge din omsætning, er det vigtigt at fokusere på kerneområderne i din forretning, og fravælge opgaver, der ikke giver økonomisk mening for din forretning.

Hvis du f.eks. fokuserer på at forbedre kvaliteten på udførte arbejde eller servicen for de kunder, der genererer mest indtjening, kan dette øge kundetilfredsheden og dermed skabe flere loyale kunder.

Ved at afsætte tid og ressourcer til at undersøge og forstå kundens behov og ønsker, kan du også øge salget ved at tilbyde produkter eller tjenester, der specifikt adresserer disse behov. Endvidere kan du øge omsætningen ved at automatisere eller outsource opgaver, der ikke er kerneopgaver og ikke bidrager væsentligt til indtjeningen. Dette kan frigøre tid og ressourcer, som du kan bruge på at udvikle forretningen og øge salget.

Det er vigtigt at analysere ens forretning regelmæssigt for at identificere opgaver eller aktiviteter, der ikke giver økonomisk mening og fokusere på de opgaver eller aktiviteter, der giver mest værdi for virksomheden og kunderne.

Fravælg opgaver, så der er plads til de gode jobs

Ved at sige ’Nej tak’ til opgaver, som du ikke har de rette kompetencer til at udføre, gør du plads til de opgaver, der giver økonomisk mening for din forretning at udføre. Men det kræver, at du har et dybere kendskab til din forretnings styrker og svagheder. Med et kendskab til disse kan du lægge en strategi for, hvilke kunder og type opgaver du skal ”jagte”, og hvilke du måske skal helt væk fra.

På den måde ændrer du din virksomhed fra at være en ordremodtagende virksomhed til at være en forretning, der har styring, drive og viden om kernekompetencerne – og som i sidste ende får mulighed for at øge sin omsætning.

Beregn dit dækningsbidrag

Det er nødvendigt at kigge på dækningsbidraget på dine tilbud og ordrer, hvis du gerne vil drive en sund forretning. Dækningsbidraget viser dig, hvor mange penge den givne opgave bidrager til at betale for din virksomheds faste omkostninger (husleje, forsikring, leasing mv.). Et højt dækningsbidrag er derfor bedst, da der dermed er flere penge til at dække de faste omkostninger i din virksomhed. Ved at kigge på dækningsbidraget på dine tilbud og ordre, kan du altså sikre en større omsætning.

Du kan altså sikre en større omsætning (salg) ved at have styr på, hvordan du beregner dækningsbidrag, når du sender et tilbud ud til dine kunder. Dækningsbidrag beregnes ved at trække de variable omkostninger (f.eks. materialer, løn til produktion) fra den totale omsætning.

Dækningsbidrag = Omsætning – Variable omkostninger.

Dette giver det beløb, der er tilbage til at dække faste omkostninger og at skabe overskud.

Vælg opgaver, der giver faste indtægter

Rigtig mange håndværksvirksomheder er ’transaktionsbaserede’ virksomheder, hvor man ’spiser det man dræber’. Det vil med andre ord sige, at du skal sælge noget (nyt), for at få penge i kassen. Men hvad kan du ændre, for at der nogle gange kommer ’mad’ ind, der ikke skal slås ihjel først? Hvilke opgaver har du og din forretning kompetencer til at løse?

Hvis der kommer delopgaver, hvor der kræves andre kompetencer end dem der findes i din forretning, hvem skal du så samarbejde med på opgaven – eller leje ind, for at få opgaverne løst? Du kan f.eks. også kigge på, om du har du mulighed for at skabe flere ’serviceopgaver’, så du løbende har (faste) opgaver hos eksisterende kunder.

Har du et online sags- og ordrestyringssystem, kan du styre dine serviceaftaler, og du vil se i dit online system, at 8-9 gange ud af 10, har du ’ekstra arbejde’ med hjem til kontoret. Dine faste opgaver skaber faste indtægter, der skaber flere opgaver til virksomheden.

Tip! En bonusinfo til dette er, at din forretning bliver mere værd i salgsøjemed, hvis din omsætning består af faste løbende indtægter (serviceaftaler) fremfor ’transaktionsbaseret’ omsætning, hvor du selv skal finde morgendagens omsætning.

Del indholdet