Sådan prioriterer du opgaver, der øger din indtjening

Person der stakker mønter på rad og række

Hvordan samler jeg indsigt om min indtjening?

Det er vigtigt, at du prioriterer opgaverne så at ressourcerne (timerne) anvendes effektivt, og at du øger din indtjening, uden at miste alt for meget fokus. Er du god til at prioritere arbejdet, når det går godt? Det er positivt at have høj aktivitet i forretningen, men det stiller også større krav til din opmærksomhed og overskud til at tage nye opgaver ind. Ligesom når man kører bil.

Jo højere hastighed, desto mere opmærksomhed kræves. I perioder med høj aktivitet (høj fart) kan det nemt ske, at man mister fokus.

Fyld ordrebogen med de rigtige opgaver

I en tid med høj aktivitet, er der gode muligheder for at gentænke sin virksomhed og eksempelvis opbygge ens specialområde for f.eks. at øge sin indtjening. Hvis en elektriker vil specialisere sig i varmepumper, kan det være en god idé at takke ‘nej’ til andre tyer opgaver og i stedet prioritere opgaver, som man ved ligger indenfor ens specialområde. ‘

I travle tider, er det væsentlig lettere at fylde ordrebogen med opgavetyper, som man ”ønsker”. Det udfordrende ligger derfor ikke altid i at få opgaverne i hus, men i at beslutte sig for en strategi. Du skal med andre ord lære at takke nej til opgaver der ikke stemmer overens med virksomhedens ønskede specialområde.

For nogle håndværksvirksomheder er det nogle få dårlige opgaver, der kan ødelægge den samlede gode drift.

Størrelsen på opgaven påvirker indtjeningen – og store opgaver trækker faktisk ofte ned. Derfor er førsteprioriteten at undersøge afsluttede sager med lav indtjening, og fremadrettet undgå disse opgaver, og fokusere på at få opgaver med god indtjening for at øge likviditeten.

Medarbejder fra Rubin Stuk & Søn der står uden for værkstedet

Hvordan prioriterer jeg opgaver for at øge likviditeten?

Det er vigtigt for håndværkere at identificere og prioritere de opgaver, som der tjenes flest penge på, for at sikre en god økonomisk fremtid. En måde at gøre dette på er ved at analysere deres dækningsbidrag per time på deres opgaver.

Ved at analysere dækningsbidraget per time, kan håndværkere se, hvilke opgaver der giver den bedste likviditet, og kan dermed prioritere disse i fremtiden.

1. Specialisér dig

At specialisere sig indenfor en bestemt type opgave kan også være med til at øge ens ekspertise og ry i branchen. Hvis du bliver kendt for at være den bedste til udføre en bestemt type opgave, vil kunderne automatisk tænke på dig, når de har brug for at få denne type opgave løst.

Dette kan føre til flere opgaver, og dermed en øget indtjening.

2. Vælg rutineopgaver

Serviceopgaver, som kommer regelmæssigt, kan være en god og stabil indtægtskilde for mange håndværkere. Ved at have faste serviceopgaver, kan du planlægge og forudse dine indtægter, og dermed have bedre kontrol over din økonomi. Dette kan også hjælpe dig med at sikre et stabilt cash flow, som er vigtigt for at drive en sund forretning.

3. Brug data

Ved at analysere dine afsluttede sager, opdelt efter dækningsbidrag (DB) per time for det seneste år, kan du få et klart billede af, hvilke opgaver du tjener flest penge på. Ved at have denne indsigt, kan du “flytte” timer fra dårlige kunder og opgaver, hvilket har et enormt potentiale og vil gøre det muligt, at drive en mere rentabel virksomhed.

Hvad påvirker din indtjening?

Der er mange ting, der kan påvirke din indtjening. Det kan f.eks. være: økonomi, globale hændelser, konkurrence eller teknologi. Derfor er det vigtigt at vide, hvad virksomheden er god til, og hvad den kan blive bedre på.

Et kendskab til virksomhedens styrker og svagheder, kan hjælpe dig med at fokusere på de områder, hvor du har en konkurrencefordel samt forbedre de områder, hvor der er rum for forbedring.

Dette kan føre til øget produktivitet, effektivitet, og overordnet bedre indtjening.

Del indholdet