Beregn dit dækningsbidrag, og sikre dig mod prisstigninger i din tilbudsberegning

Person der sidder med en lommeregner og regner på en faktura

Påvirker prisstigninger på byggematerialer din tilbudsberegning?

Tilbudsafgivning er en vigtig del af din forretningsstrategi, da det påvirker din virksomheds omsætning og økonomi. Derfor er det vigtigt at tage hensyn til potentielle prisstigninger, hvis de ikke allerede er inkluderet i prisen på dit tilbud. Det kræver bl.a. at du er knivskarp på, hvad dit dækningsbidrag pr. time er.

For at sikre dig mod prisstigninger, når du udregner tilbud, er det nødvendigt at:

 • Kende niveauet for dækningsbidrag pr. time i din virksomhed.
 • Bruge dækningsbidrag pr. time konsekvent ved tilbudsafgivning.
 • Bruge dækningsbidrag pr. time ved kontrol af fakturaer.
 • Give kunden en kort acceptfrist for tilbud, så du kan foretage prisjustering ved stigninger i materialepriserne.

Ved at tage udgangspunkt i de 4 punkter, undgår du at give forkerte tilbud.

Hvad er dækningsbidrag?

Dækningsbidrag er det beløb, der er tilbage, når du har trukket omkostningerne ved at producere et produkt eller yde en service fra det samlede salg.

Dækningsbidrag viser, hvor meget hvert solgt produkt eller ydet service bidrager til at dække omkostningerne og skabe overskud.

Antag, at du er en håndværker, der udfører reparationer på en installation. Din timepris er 500 kr., og dine variable omkostninger pr. time er 250 kr. Dine faste omkostninger pr. måned er 20.000 kr.

Dækningsbidrag = Salgspris pr. time – Variable omkostninger pr. time

Dækningsbidrag = 500 kr. – 250 kr. = 250 kr.

Dit dækningsbidrag pr. time er 250 kr.

Break-even-punkt i enheder = Faste omkostninger / Dækningsbidrag pr. enhed

Break-even-punkt i timer = 20.000 kr. / 250 kr. = 80 timer

Det betyder, at du skal udføre mindst 80 timer med reparationer, for at dække dine faste omkostninger og opnå et overskud. Hvis du udfører mere end 80 timer, vil du begynde at tjene overskud pr. time, der udføres.

Fordele ved at beregne dækningsbidrag

En fordel ved at beregne tilbud ud fra dækningsbidrag pr. time er, at du som minimum får dækket dine faste omkostninger. Du bliver dermed mindre sårbar overfor prisstigninger på materialer mv.

Hvad dækningsbidrag pr. time skal være, kan variere fra virksomhed til virksomhed. Men tallet skal ligge på et niveau, hvor der tjenes penge. Et typisk niveau for dækningsbidrag pr. time er 300 kr., men det bør beregnes konkret for din virksomhed. Bl.a. vil størrelsen af faste omkostninger påvirke målsætningen, og den enkelte forretnings måltal.

Hvis du kender målsætningen for, hvad dækningsbidrag pr. time skal være i din forretning opnår du flere fordele:

 1. For det første ved du, at når du afgiver et tilbud der svarer til målsætningen, vil du nå dit budget, såfremt projektet forløber som forventet.
 2. For det andet har du en helt klar målsætning, når du fakturerer sagen, du ved at du skal nå, eksempelvis 300 i dækningsbidrag pr. time, for at nå budgettet.

Med sådanne rettesnore i den daglige drift, vil du opleve, at det bliver lettere at sig ”nej tak” til nogle opgaver, og du vil tjene flere penge.

Ved at beregne din dækningsbidrag, kan du opnå disse 5 fordele:

 1. Få indsigt i virksomhedens økonomi
  Beregning af dækningsbidrag giver et klarere billede af din virksomhedsøkonomiske præstation samt, hvor meget den enkelte opgave bidrager til dækningen af faste omkostninger og tilvækst af overskud.
 2. Være bedre til at træffe beslutninger
  Ved at have kendskab til dækningsbidraget kan du træffe velovervejede beslutninger om opgavetyper, priser og omkostninger.
 3. Øget fokusset på din virksomheds omkostninger
  Beregning af dækningsbidrag giver virksomheden et incitament til at reducere unødvendige omkostninger for at øge overskuddet.
 4. Forbedre produktiviteten:
  Ved at fokusere på opgaver med et højt dækningsbidrag, kan virksomheden øge sin produktivitet og effektivitet.
 5. Øge fortjenesten
  Ved at øge dækningsbidraget kan virksomheden øge sin fortjeneste uden at ændre på sin salgsvolumen.

Det kan være nødvendigt at korrigere målsætningen (din forretnings tal), hvis der sker ændringer i antal ansatte, eller hvis de faste omkostninger ændrer sig mv.

Hvordan tager du højde for prisstigninger i branchen?

For at minimere risikoen for prisstigninger efter at tilbuddet er afgivet, kan en fremgangsmåde være at give kunden en kort frist for accept af tilbuddet. Du kan også tage forbehold for prisstigninger i byggematerialer, således denne kan viderefaktureres til kunden. Derudover kan du skrive en klausul i tilbuddet om, at prisen stiger, hvis materialerne bliver dyrere.

God arbejdslyst!

Del indholdet