Effektiv opgørelse af igangværende arbejde

Kendskab til igangværende arbejde er en Game-Changer for din virksomhed.

At vide, hvor meget igangværende arbejde er værd, er essentielt for enhver virksomhed. Det hjælper ikke blot med at holde styr på økonomien, men bidrager også til en mere effektiv hverdag. Her er nogle af de vigtigste fordele ved at have overblik over værdien af de igangværende arbejder:

Økonomisk Styring: Nøjagtige økonomiske rapporter er essentielle for at forstå, hvor meget kapital, der er bundet i igangværende arbejde og for at forudsige fremtidige indtægter præcist. Dette hjælper med at skabe et solidt fundament for økonomisk planlægning og beslutningstagning.

Planlægning: Ved at overvåge igangværende arbejde kan virksomheder bedre planlægge deres opgaver og projekter, hvilket sikrer at alle nødvendige ressourcer er til rådighed, når de behøves. Det giver desuden også et retvisende billede af, hvilke opgaver der skal prioriteres.

At have et klart billede af værdien af igangværende arbejde er altså ikke blot en fordel, men en nødvendighed for virksomheder, der ønsker at drive en effektiv, produktiv og økonomisk sund forretning.

Vigtigheden af korrekt opgørelse af igangværende arbejde

Igangværende arbejde omfatter de opgaver, du har påbegyndt, men endnu ikke afsluttet inden for en given regnskabsperiode. Dette arbejde opgøres ved slutningen af perioden, når regnskabet skal udarbejdes.

Det er afgørende at opgøre værdien af dine uafsluttede opgaver korrekt for at opnå et præcist økonomisk overblik, sikre nøjagtig regnskabsrapportering og effektiv projektstyring samt at afdække risici. Dette gør det muligt at identificere afvigelser tidligt, bruge ressourcer effektivt og sikre virksomhedens likviditet. Igangværende arbejde består ofte af to hoved poster: arbejdsløn og materialer.

Udfordringer med manuelle processer og vigtigheden af at vælge det rette ordrestyringssystem

Brug af regneark kan medføre fejl som tastefejl, forkerte formler eller oversete opdateringer. Disse fejl kan resultere i forkert fakturering og prisfastsættelse, hvilket kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for din virksomhed. Derudover kræver manuelle processer ofte mere tid og flere ressourcer, især når der opstår menneskelige fejl.

Det er derfor vigtigt at vælge det rette digitale værktøj til opgørelse af igangværende arbejde, så du :

  • Sparer tid
  • Undgår økonomisk svind
  • Skaber et økonomisk overblik

Dette giver dig et solidt grundlag for at træffe de bedste beslutninger!

Minuba – din digitale løsning!

Når du laver en opgørelse af dit igangværende arbejde i Minuba, er indsamlingen og behandlingen af data automatiseret, hvilket reducerer risikoen for menneskelige fejl og øger nøjagtigheden af værdien af de igangværende opgaver.

Derudover har Minuba en allerede defineret formel, der korrekt udregner værdien af det igangværende arbejde ud fra det ønskede dækningsbidrag, så du ikke skal tænke på det. Du kan opsætte automatiserede rapporter, såsom månedlige oversigter, der giver dig det økonomiske overblik i nutid.

Se, hvordan Minuba udregner værdien af det uafsluttede arbejde her.

Kontinuerlig rapportering og værdiansættelse

Med Minuba får du automatisk rapportering lige efter månedens afslutning. Det betyder, at værdien af dit igangværende arbejde bliver vist korrekt i dine regnskaber og fakturaer.

Den automatiske rapportering hjælper dig også med at finde ud af, om du bør lave en aconto-faktura, så du undgår at agere bank på grund af forsinket fakturering.
Læs mere her om, hvordan du kan gøre dine rapporter klar i Minuba, også til årsafslutning.

 

Del indholdet