Hvordan kan jeg benytte dækningsgrad til beregning af igangværende?


Denne artikel gennemgår, hvordan du kan angive værdien af de igangværende arbejder i virksomheden

Du kan bruge Minuba til, at hjælpe dig med at opgøre værdien af de igangværende arbejder i virksomheden. Skat stiller forskellige krav alt efter størrelse og type af virksomhed, læs mere om reglerne hos Skat her.
Under alle omstændigheder bør du kontakte din revisor eller anden rådgiver, hvis du er er i tvivl om, hvordan du skal gøre.

 

Se videoen og bliv klogere på, hvordan du angiver dækningsgraden i Minuba.

For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies. Klik her for at acceptere.

Hvor og hvordan angiver jeg dækningsgrad i Minuba?

For at kunne lave opgørelsen i Minuba, skal du først angive den ønskede dækningsgrad.
Dækningsgraden angiver, hvor mange procent af indtægten der er overskud. Du kan angive den ønskede dækningsgrad tre steder:

  • Virksomhedsindstillinger i afsnittet ‘Tilbud/Ordre’: Her angiver du, hvad den ønskede dækningsgrad skal være overordnet for virksomheden. Klik på ‘tandhjulet’ -> ‘Virksomhedsindstillinger’.
  • Ordretyper: Her kan du for den enkelte ordretype angive en anden dækningsgrad end den, som benyttes under virksomhedsindstillinger. Fx kan du angive en højere ønsket dækningsgrad for mindre serviceordrer og en mindre for større entrepriser.
    Klik på ‘tandhjulet’ -> ‘Administration’ -> ‘Ordretyper’ og klik ‘Ret’ på den ordretype du ønsker at tilpasse.
  • På den enkelte ordre: For hver enkelt ordre kan du angive en ønsket dækningsgrad.

Udtræk af data og eksport til Excel

Så snart du har angivet en ønsket dækningsgrad, vil Minuba kunne beregne værdien af igangværende arbejder for hver ordre på baggrund af tilbudssummen, omkostningerne og evt. acontofakturerede beløb, og du kan se tallene i under ‘Ledelsesoverblik’ -> ‘Rapportering’ -> ‘Uafsluttede arbejder’.

Når du åbner uafsluttede arbejder kan du bl.a. vælge, hvilken skæringsdato du ønsker at benytte. Hvis du ikke kan se kolonnen ‘Værdi af igangværende’, så klik på ‘Vælg felter’ og afkryds at du ønsker det med i din rapport.

Minuba ledelsesoverblik rapportering

Når du har tilpasset felter mv. i din rapport, så tryk på ‘Eksport’ for at få rapporten ud som et Excel-ark. Her vil du kunne arbejde videre med dine tal.

Sådan laver Minuba beregningen

I Minuba laver vi beregningen således at forholdet mellem omkostninger og dækningsgrad er et udtryk for fremdriften af opgaver. Udregningen foregår som følger:

Værdi af igangværende = Omkostninger * 100 / (100 – Ønsket dækningsgrad)  – faktureret beløb

Eksempel:

Fast pris: 60.000 kr.
Udgifter til materialer og timer: 21.000 kr.
Ønsket dækningsgrad: 30%
Aconto faktureret: 18.000 kr.

Værdi af igangværende = 21.000 kr. * 100 / (100 – 30%) – 18.000 = 12.000 kr

Hvis ordren er valgt til at faktureres efter fast pris eller kalkulation, vil denne sum være angivet som tilbudspris.
Omkostningerne delt med ønsket dækningsgrad tillades højst at være tilbudsprisen. Hvis der er faktureret et større beløb end tilbudssummen, så vil værdi af igangværende blive negativ.