Få styr på din årsafslutning med Minuba

Person der regner på lommeregner

Hvad er en ‘regnskabsafslutning’?

Kort fortalt, kan man sige at en regnskabsafslutning handler om at afslutte regnskabet.

Når du laver din regnskabsafslutning/årsafslutning, gør du alle dine konti og deres status op. Resultatet bliver lagt til grund for det kommende regnskabsår, det vil sige at resultaterne fra diverse konti bliver betragtet som det kommende regnskabsårs primoposteringer.

Regnskabsafslutningen danner grundlaget for dit årsregnskab, og derfor skal din regnskabsafslutning være afsluttet og klar, før din revisor (eller du selv) kan påbegynde virksomhedens årsregnskab. Det betaler sig derfor at have styr på så meget, som overhovedet muligt – både økonomisk og tidsmæssigt, når du eller din revisor skal afslutte årets regnskab.

Dette kan Minuba nemt og hurtigt hjælpe dig med!

Person på sin PC der sender en e-faktura afsted

Hvornår skal jeg lave min regnskabsafslutning?

Der er ikke noget fast defineret tidspunkt for, hvornår du skal lave din regnskabsafslutning/årsafslutning.

Men vær opmærksom på, at der er forskel på, hvornår dine posteringer skal overføres til det næste regnskabsår. Det er derfor vigtigt, at du holder øje med, hvornår du skal aflægge regnskab – og hvornår dit næste regnskabsår begynder. De fleste bruger kalenderåret som regnskabsår. Hvis det er tilfældet, så starter det nye regnskabsår den 1. januar.

Vi anbefaler, at du går i gang med årsafslutningen i god tid, så du slipper for unødigt meget stress og ikke har tid til at gennemgå de forskellige posteringer stille og roligt.

Når vi holder vores bestyrelsesmøde, går jeg ind i Minuba og trækker tallene på igangværende arbejde der kan afsluttes i indeværende måned, og så er vi klar til årsafslutning. Nemmere bliver det ikke!

– Tom Ewers, Sydkystens Brolægning og Kloak.

Hvilke tal skal jeg kigge på?

Hvilke tal, du skal kigge på, og hvad din regnskabsafslutning skal indeholde, kommer helt an på din virksomheds struktur og ydelse. Når du anvender Minuba, vil du typisk drive en service- eller håndværksvirksomhed.

En hovedregel, når man skal lave sin regnskabsafslutning, er, at indeståender i banken skal stemme overens med regnskabet. Det vil altså sige, at alt indestående i Minuba eller i dit økonomisystem, skal passe på kroner og ører med det indestående i din bank. Hvis disse tal ikke stemmer overens, så er der grund til at kigge sin bogføring igennem.

Et godt råd er at lave et udtræk fra din Minuba og se, om de forskellige poster matcher med det, som står i din bank. Hvis tallene stemmer overens i Minuba og i din bank, har du lavet din bogføring korrekt! Hvis det nu viser sig, at de ikke stemmer, så fortvivl ej! Det kan være, at du har glemt en postering eller, at du har posteret et beløb forkert.

Hvad er især vigtigt ifm. et nyt regnskabsår?

Det er vigtigt, at du får faktureret alt, der hører til det forrige regnskabsår, inden regnskabsåret bliver lukket i dit økonomisystem, da du så ikke vil kunne overføre fakturaen fra ordrestyringssystem længere.

Dette skal du gøre, da det er rigtig vigtigt, at regnskabet indeholder ALLE de indtægter, som du har haft i din virksomhed – enten på baggrund af udført arbejde eller/og salg af varer.

I forbindelse med det fakturerede arbejde er det også vigtigt at se, om dine tilgodehavender stemmer overens med virkeligheden. Dine debitorers slutsaldi bruges til dit årsregnskab, så jo mere præcise de er, des mere nøjagtig bliver dit regnskab. Så sørg for at fakturere i bund, og få fakturaerne bogført. Se desuden om du kan finde sager, der skal faktureres/krediteres, så du får det med, mens regnskabsåret stadig er åbent.

Hvis du har sager, der står med ufakturerede beløb, du gerne vil have til at gå i 0,-, så skal de vurderes individuelt, da der kan være flere forskellige årsager. Det kan f.eks. være, at der er materialer, der først er registreret efter, at fakturaen er sendt til kunden. I dette tilfælde er den simple løsning at sætte en fast pris på sagen, der svarer til det beløb, du allerede har faktureret.

En anden mulighed er, at der står et negativt beløb, fordi der er faktureret mere end den aftalte pris som følge af, at der er udført noget ekstraarbejde på hovedordrens faktura. Her får man igen fakturaen til at gå i 0,- ved at ændre den til en fastprisaftale med det beløb, der allerede er faktureret. Samme løsning bruges endelig, hvis du har faktureret med kalkulation som prisgrundlag og så har skrevet flere materialer på fakturaen.

Du er altså kort sagt nødt til at gå dem igennem og kigge på dem hver for sig.

Del indholdet