Sæt mål for din virksomhed

Dartpil der sidder lige i bulls eye

Målsætning i håndværksforretningen

For at sikre vækst og succes i ens håndværkerforretning er det afgørende at have klare mål for virksomhedens udvikling. Årlige og månedlige mål giver ledelsen og medarbejderne retning og motivation til at nå nye højder. Det er ikke ualmindeligt, at nogle håndværksvirksomheder mangler konkrete mål på grund af manglende overblik. 

Det er vigtigt at stille sig selv spørgsmål som: “Hvad er eksistensberettigelsen for min virksomhed?” og “Hvor skal vi hen i fremtiden, og er vi på rette vej?” løbende for at skabe klarhed og fremdrift. 

Hvordan sætter du opnåelige – men ambitiøse mål?

At sætte ambitiøse, men realistiske mål for ens håndværksforretning kræver tid, indsats og grundig research. Det er vigtigt at finde den rette balance mellem ambition og opnåelighed.

Her er nogle konkrete anbefalinger, som du kan bruge til at opstille mål for din håndværksforretning:  

  • Start med at få et overblik over din virksomhed udefra. Dette giver dig mulighed for at identificere svage punkter og områder med potentiale for forbedring. Spørg dig selv: Har du lagt et budget for det kommende år? Hvad er dine forventninger til omsætning og indtægter? Og hvordan kan virksomhedens omkostninger optimeres? 
  • Evaluér virksomhedens salgskompetencer. Er du i stand til at tiltrække de rigtige opgaver indenfor dine kernekompetencer? Identificér eventuelle mangler og sørg for at styrke disse områder. 
  • Vurdér de eksisterende mandskabs- og ledelsesmæssige kompetencer. Har du det nødvendige hold og ledelse til at løse de ønskede opgaver? Identificér eventuelle kompetencehuller og overvej, om der er behov for at tilføje stærkere ledelsesmæssige ressourcer, såsom en professionel bestyrelse. 
  • Tag et skridt tilbage og se på din virksomhed udefra. Hvis en tredjepart vurderede din virksomhed, ville de betragte den som klar til succes? Evaluér virksomhedens styrker, svagheder og konkurrenceposition for at opnå en objektiv vurdering af dens potentiale. 

Ved at følge disse retningslinjer og skabe realistiske, men udfordrende mål, vil du kunne styrke din håndværkerforretning og bevæge dig i retning af succes i årene fremover. 

To håndværkere der står med en tablet

1. Fokusér på samarbejdet med medarbejderne

Et tæt samarbejde med medarbejderne kan medføre mange fordele, når det kommer til målsætning. At involvere medarbejderne helt fra starten i beslutningen om virksomhedens mål, eller i det mindste informere dem om målene og de tiltag, der er nødvendige for at nå dem, kan være meget gunstigt. 

De fleste virksomheder har en plan for deres virksomhed, men desværre er den ofte kun forankret i ejerens hoved.

Ved at udvælge et eller to fokusområder og derefter kommunikere disse punkter til de ansatte (måske endda inddrage dem i udvælgelsen og definitionen af disse mål), skaber man muligheden for at følge en fælles målsætning.

Fokus og samarbejde er afgørende for at opnå succes, og det er langt nemmere at holde fokus på få vigtige punkter. Hvis der er for mange mål, kan de ikke alle være i fokus samtidig. Det er derfor vigtigt at involvere medarbejderne og skabe et fælles engagement omkring virksomhedens målsætning. 

2. Brug bestyrelsen til målsætning

Hvis din virksomhed har en bestyrelse, spiller den en vigtig rolle i fastsættelsen af mål. Bestyrelsen består typisk af erfarne individer med ekspertise inden for virksomhedens arbejdsområde, og deres input kan være afgørende for at definere virksomhedens fremtidige retning. 

Har du en bestyrelse, er det netop her, de kan bistå dig med at udstikke kursen, fastholde kursen og sikre, at du når dine mål. Deres viden og perspektiver kan bidrage til at forme en strategi, der er i tråd med virksomhedens langsigtede vision. 

Håndværkerforretningens bestyrelsen kan hjælpe med at fastsætte specifikke mål, der afspejler både kortsigtede og langsigtede visioner. Disse mål kan omfatte: 

  1. Økonomiske mål: Bestyrelsen kan bidrage til at fastsætte ambitiøse, men realistiske økonomiske mål, såsom omsætningsvækst, rentabilitet, omkostningsstyring og likviditet. Deres erfaring og ekspertise inden for økonomi og finans kan være afgørende for at udvikle en strategi, der sikrer virksomhedens økonomiske sundhed.
  2. Bæredygtighedsmål: Med fokus på bæredygtighed kan bestyrelsen hjælpe med at formulere og implementere mål for miljømæssig og social ansvarlighed. Dette kan omfatte reduktion af CO2-aftryk, energieffektivitet, genanvendelse, brug af bæredygtige materialer og sociale initiativer til at støtte lokalsamfundet. 
  3. Teknologiske mål: I en stadig mere digitaliseret verden er teknologiske mål afgørende for virksomhedens konkurrenceevne. Bestyrelsen kan bidrage med ekspertise inden for IT og digitalisering for at fastlægge mål for implementering af passende IT-løsninger, automatisering, datadrevet beslutningstagning og forbedring af interne processer. 

Ved at samarbejde med bestyrelsen får du adgang til en bred vifte af kompetencer og erfaringer, der kan optimere din håndværkerforretning.  

De kan bidrage med strategiske indsigter, risikostyring og overvågning af nøgleindikatorer for at sikre, at målsætningerne realiseres og bidrager til virksomhedens vækst og langsigtede succes.  

3. Følg op på dine mål 

En afgørende del af målsætningen er at følge op på resultaterne, når året er omme. Dette gælder både i forhold til bestyrelsen og de ansatte. Ved at evaluere, hvilke mål der er nået, og hvilke der ikke er, kan du bruge data og erfaringer til at forme virksomhedens fremtidige mål og indsatsområder. 

Gennem en grundig opfølgning kan du identificere styrker og svagheder, justere strategien og fastsætte nye mål, der er endnu mere relevante og ambitiøse. Ved at involvere både bestyrelsen og medarbejderne i denne proces skaber du et fælles ansvar og en stærkere forbindelse mellem målsætning og virkelighed. 

At følge op på dine mål er ikke kun en måde at måle succes på, det er også et værdifuldt værktøj til kontinuerlig forbedring og vækst i din håndværkerforretning. 

Del indholdet