Find en bestyrelse, der tilfører kompetencer

Et møde rundt om et bord

Find dine kompetencer, og få hjælp til resten

Er du nået til et punkt, hvor du ønsker mere af din virksomhed, mangler du kompetencer eller har du brug for sparring? Så er det måske tid til at få en bestyrelse eller et Advisory Board.

Din virksomhed har brug for en bestyrelse, når den når en vis størrelse eller kompleksitet, hvor den kræver ekspertise og strategisk ledelse. Det kan være nyttig ift. at sikre gennemsigtighed, ansvarlighed og overholdelse af regler og standarder. Generelt er det vigtigt at have en bestyrelse, når der er behov for uafhængig rådgivning og tilsyn med virksomhedens aktiviteter og beslutninger. Det kan altså være en hjælp til at nå dine mål, hvis du mangler kompetencer eller har behov for sparring.

Med en bestyrelse følger visse formkrav, og som udgangspunkt er der en stor grad af involvering og ansvar, f.eks. gennem bestyrelsesmøder. En bestyrelse er beslutningsdygtig over virksomheden, og bestyrelsen har et juridisk ansvar, for de beslutninger, der træffes for virksomheden.

Hvorfor skal du have en bestyrelse?

At have en professionel bestyrelse eller Advisory Board i sin virksomhed kan være en god idé af flere årsager:

 1. Ekspertise og erfaring: En bestyrelse eller et Advisory Board kan bidrage med relevant ekspertise og erfaring. Samt bidrage med vigtig viden og indsigt i virksomhedens drift og strategi.
 2. Netværk: En bestyrelse eller et Advisory Board bringer ofte et stærkt netværk af kontakter og forbindelser med sig, som kan være nyttige for virksomheden.
 3. Ansvar: En professionel bestyrelse eller Advisory Board kan hjælpe med at sikre, at virksomheden drives på en ansvarlig og etisk måde, og kan bidrage til at minimere risikoen for juridiske og finansielle problemer.
 4. Kvalitetssikring: En bestyrelse eller et Advisory Board kan også bidrage til at kvalitetssikre virksomhedens beslutninger og strategier, og kan hjælpe med at identificere potentielle problemer eller risici.

Samlet set kan en professionel bestyrelse eller Advisory Board hjælpe med at bringe din virksomhed til det næste niveau ved at tilføre ekspertise, kompetencer, netværk, ansvar og kvalitetssikring.

Er det et lovkrav at have en bestyrelse?

Hvis din virksomhed er et A/S, har du pligt til at have en bestyrelse. Har du et Aps, er der ikke krav om en bestyrelse.

Hvilke opgaver har en bestyrelse?

Bestyrelsens opgaver kan variere afhængigt af virksomhedens type og formål. Generelt har bestyrelsen ansvaret for at lede virksomheden eller organisationen og sikre dens succes på lang sigt.

En bestyrelse har en række opgaver, som typisk omfatter:

 • En overordnet strategisk ledelse
 • Fastlæggelse af mål
 • Overvågning af virksomhedens performance
 • Risikostyring
 • Ansættelse og opsigelse af øverste ledelse
 • Finansiel styring
 • Rapportering og kommunikation
 • Samt opbygning af relationer.

 

Tre mænd der sidder ved et bord og snakker

Hvad er et Advisory Board?

For et Advisory Board er der ikke et juridiske krav. Ej heller er der som udgangspunkt noget juridisk ansvar for et Advisory Board. Til gengæld er der heller ingen beslutningsdygtighed over virksomheden. Juridisk involvering er således lavere, men kan sagtens være markant og have en større ’værdi’, da man kan invitere forskellige kompetencer ind til forskellige møder, for at drøfte forskellige emner.

Et Advisory Board er mere fleksibelt end en bestyrelse da der, som nævnt, ikke er et formkrav. Du har altså mulighed for løbende at skifte personer/kompetencer ind og ud. Ofte vil behovet og arten af kompetencer ændre sig. Derfor kan et Advisory Board være den rigtige løsning for mange virksomheder.

For både en bestyrelse og et Advisory Board gælder, at de tilfører kompetencer til din virksomhed.

Hvis ikke du kender din virksomheds kompetencer, så læs vores artikel “Hvad er I gode til i din forretning“.

Kan en bestyrelse eller et Advisory Board hjælpe din virksomhed?

En bestyrelse og et Advisory Board kan hjælpe dig med at få adgang til vigtige kompetencer og erfaringer, som du måske ikke selv besidder.

Et Advisory Board vil ofte bestå af en gruppe eksperter indenfor forskellige områder, som kan tilbyde uvildige råd og sparring. Det vil typisk være en god løsning for en opstartsvirksomhed, som kan drage nytte af at få input fra folk med specifikke kompetencer, uden at skulle afgive beslutningskompetence eller kontrol.

Bestyrelsen bliver din sparringspartner

En bestyrelse vil kunne tilbyde ekspertise og erfaring, men på en mere formel måde. Bestyrelsen vil typisk have et juridisk ansvar, og dermed et større ansvar for virksomhedens succes. Dette kan være med til at give mere involverede og engagerede medlemmer, som kan tilbyde vigtig støtte og input til dig. En bestyrelse kan også hjælpe med at fastlægge klare rammer og mål for virksomheden og dermed øge dens chancer for succes på lang sigt.

I begge tilfælde vil både en bestyrelse og et Advisory Board kunne tilføre virksomheden vigtig ekspertise og erfaring, som kan hjælpe med at skabe en mere succesfuld forretning.

Hvordan opretter du en bestyrelse?

Når du har besluttet dig for at oprette en bestyrelse, kan du starte med at se på dit eget netværk. Er der nogle personer, som det kunne give mening at involvere i din virksomhed?

Fordelen ved at finde kandidater i dit netværk er, at du (sandsynligvis) har tillid til personerne, og de har en god formodning om, hvad det er den enkelte kan bidrage med i din virksomhed. Endvidere findes der forskellige bestyrelsesnetværk, hvor du kan finde relevante bestyrelsesmedlemmer .

Men inden du begynder at udvælge kandidater, bør du nøje overveje, hvilke områder/kompetencer, som du har (mest) brug for hjælpe til – og sparring omkring. Det vigtigste er, at din virksomhed får tilført de rette personer med de rette kompetencer.

Derudover bør du også sørge for, at kandidaterne deler din ide og vision for virksomheden, så der ikke opstår interessekonflikter mellem dig og bestyrelsen om virksomhedens retning.

Til både bestyrelse og til Advisory Board vil du skulle betale et honorar til hvert medlem. Et bestyrelsesmedlem får typisk fra 50.000 kr. for 4-5 årlige møder og til Advisory Board betales typisk ca. det halve.

 

God arbejdslyst!

Del indholdet