3 tips til en bæredygtig håndværkerforretning

Tre store vindmøller på et grønt areal

Driver du en bæredygtig håndværksforretning?

Bæredygtighed og ESG (Environment, Social og Governance) er blevet nøglebegreber i erhvervslivet. Disse begreber repræsenterer en virksomheds ansvar og indflydelse på miljøet, samfundet og dens egen ledelse.

For håndværksvirksomheder er det ikke kun en måde at bidrage positivt til samfundet og miljøet på, men også en strategi til at fremtidssikre forretningen. I denne artikel får du tre gode råd til, hvordan du kan fremtidssikre din håndværkervirksomhed med bæredygtige indsatser.

Er du en bæredygtig håndværker?

Flere og flere danskere stiller krav om bæredygtighed i håndværkernes arbejde. Dette understreger vigtigheden af at sætte fokus på bæredygtighed, selv for den mindste håndværkerforretning. Ifølge en undersøgelse stiller hver tredje dansker krav om bæredygtighed til deres håndværker.

ESG og bæredygtighed repræsenterer en enestående mulighed for virksomheder til at forbedre deres forretningspraksis og forberede sig på fremtiden. Det indebærer et klart fokus på virksomhedens styrker og svagheder.

Kravene til bæredygtighed forventes at stige i de kommende år. Det er derfor ikke usandsynligt, at også mindre virksomheder i fremtiden vil blive direkte omfattet af disse krav. Ved at tage højde for ESG nu, kan virksomheder sikre, at de er klar til at møde disse fremtidige krav og forblive konkurrencedygtige i en stadig mere bæredygtig verden.

Som underleverandør kan man også blive påvirket af, at større virksomheder skal have stort fokus på ESG. Det betyder, at selv små håndværkerforretninger kan blive påvirket af disse krav, da de ofte fungerer som underleverandører til større virksomheder. Derfor er det vigtigt at være på forkant med disse krav og forstå, hvordan man kan implementere bæredygtige praksisser i sin egen forretning.

Spiraltrappe i beton

Har I en mangfoldighedsindsats?

En af de sociale aspekter i ESG er mangfoldighed og ligestilling. Det handler om, hvordan virksomheden agerer i forhold til ligestilling, arbejdsforhold, menneskerettigheder og lige muligheder. Ved at ansætte medarbejdere med større diversitet, såsom kvinder og minoriteter, kan håndværkervirksomheder både sikre en større rekrutteringsmængde og tilføje forskellige kompetencer til virksomhedens profil.

Godt arbejdsmiljø og gode arbejdsforhold er også afgørende for en virksomheds succes. Ved at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle føler sig værdsat og inkluderet, kan virksomheder sikre, at de tiltrækker og fastholder de bedste talenter. Læs mere om vigtigheden af at have styr på virksomhedens kernekompetencer.

Hvem leder din virksomhed?

Governance er et vigtigt aspekt af ESG og handler om, hvordan virksomheden ledes. Det inkluderer, om virksomheden har et tilsynsorgan, som f.eks. en professionel bestyrelse. En bestyrelse er et ledelsesorgan, hvis fornemmeste opgave – ud over ansvaret overfor ejerne – er at sikre, at omverdenen og samfundet kan stole på de informationer, der kommer fra virksomheden. Det stiller krav til både virksomheder og eksisterende ‘tantebestyrelser’.

En professionel bestyrelse kan altså hjælpe med at sikre, at virksomheden ledes godt ind i fremtiden.

Bæredygtighed fremtidssikrer håndværkerforretningen

At fokusere på bæredygtighed og ESG er ikke kun vigtigt for at være en ansvarlig virksomhed, men det er også en strategi for at fremtidssikre din forretning.

Ved at tage højde for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter kan du sikre, at din virksomhed er robust og klar til at møde fremtidens udfordringer. Det kan også hjælpe med at tiltrække nye kunder, der værdsætter virksomheder, der tager ansvar for deres indflydelse på verden. Så er du klar til at tage skridtet mod en mere bæredygtig fremtid?

 

God arbejdslyst!

Del indholdet