Sagsstyring, timeregistrering og vigtigheden af data

Person der sidder med en lommeregner og regner på en faktura

Få mest ud af din sagsstyring med pålidelige løndata

Mange håndværksvirksomheder bruger systemer til sags- og ordrestyring, tidsregistrering, fakturering og andre opgaver. Det er dog vigtigt at huske på, at kvaliteten af den data der genereres i systemerne, kan variere. Dette kan have stor betydning, når virksomheden f.eks. skal vurderes, da mange beslutninger ofte tages på baggrund af systemernes data.

Kontroller dine stamdata for at sikre pålidelige beslutninger

For at sikre, at grundlaget for dine beslutninger er pålideligt, kan du starte med at gennemgå ”stamdata” i dine systemer. Eksempelvis kan du kigge på lønsatser, tillæg for sociale udgifter, ferie, pension mv. Selv mindre afvigelser vedr. f.eks. lønsatser, kan få stor betydning, når virksomheden skal vurderes. Dette skyldes at en fejl på f.eks. 20 kr. pr. medarbejder, i en virksomhed med 20.000 timer pr. år, vil medføre en bundlinje effekt på 400.000 kr. Med andre ord, vil man i virksomheden tro, at man tjener ca. 400.000 kr. mere end man rent faktisk gør, hvis lønnen i systemet er sat 20 kr. for lavt.

Smilende snedker med en tablet i hånden

Hold øje med dit dækningsbidrag, hvis dine omkostninger ændrer sig

Det er også vigtigt at holde din målsætning for dækningsbidrag pr. time opdateret, da ændringer i faste omkostninger, antal ansatte, lønninger og andre faktorer, kan påvirke dækningsbidraget. Hvis dækningsbidraget ændres, skal dine tilbud og efterkalkulationer også opdateres, så du stadig kan nå din målsætning for dit dækningsbidrag.

Brug dækningsbidrag til at opgøre igangværende arbejde

Endelig er det også vigtigt at beregne igangværende arbejde ud fra dækningsbidrag pr. time. Dette gør det muligt at beregne indtjeningen af det udførte arbejde, ved at bruge forventet dækningsbidrag pr. time gange med de antal timer, der er registreret på en ordre. At have et godt grundlag for beslutninger i din virksomhed øger markant sandsynligheden for, at du tager de rette beslutninger.

Del indholdet