Build 4.0 - Udnytter du fordelene ved Build 4.0, mester? - Minuba

Udnytter du fordelene ved Build 4.0, mester?

Build 4.0

Den nye digitale teknologi breder sig, og med den en masse nye muligheder for at skabe hurtigere og mere effektive processer – også i byggeriet. Desværre er det ikke alle mestre, der har fået øjnene op for de nye muligheder.

Alt for få kender til og udnytter fordelene ved Build 4.0. En undersøgelse foretaget blandt 359 danske virksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen viser, at kun 32 procent af de adspurgte anvender mindst én teknologi fra Build 4.0’s store værktøjskasse. Mange af de deltagende virksomheder svarer ”Ved ikke”, ”Irrelevant” eller ”Slet ikke”, når de blev spurgt om, hvilke digitaliseringsteknologier de anvender.

Hvad er Build 4.0?

Build 4.0, som er byggeriets svar på Industri 4.0, omfatter brugen af ny teknologi og digitalisering i bygge- og anlægsbranchen. Det dækker fx over brugen af robotter, 3D printteknologier til fremstilling af materialer og konstruktionsdele mv.. Dog handler det også om, hvorledes man kan udnytte digitale værktøjer som fx VDC og BIM til at visualisere, planlægge, kommunikere og koordinerer i opførelses- og driftsfasen. Samtidig retter Build 4.0 sig mod processer og organisation og begrænser sig dermed ikke til kun at omhandle teknologi og software.


 

Build 4.0

Blot en tredjedel af entreprenører og håndværkere anvender Build 4.0

Arkitekter og rådgivere er allerede i fuld gang med at høste fordelene, men desværre gælder det ikke for virksomhederne indenfor bygge- og anlæg. Her er det blot en tredjedel, der anvender digitaliseringsteknologier.

Det kan tyde på en stor usikkerhed i byggeriet om de nye teknologier”, udtaler seniorspecialist Stig Yding Sørensen, der har stået for dataindsamlingen fra virksomheder, der fremstiller byggematerialer, entreprenører, håndværksvirksomheder, nedrivningsvirksomheder samt arkitekter og rådgivende ingeniører.

Den manglende anvendelse af digitaliseringsteknologier kan hænge sammen med uvidenhed om mulighederne for at anvende disse. Og det er ærgerligt, mener direktør for Teknologisk Institut, Mette Glavind: ”Branchen har gode indledende erfaringer med Build 4.0, men der kan høstes meget store fordele på ressourceforbrug, energiforbrug og kvalitet og værdiskabelse ved øget digitalisering”, udtalte hun til Mester Tidende d. 9. august 2018.


Store fordele ved at anvende Build 4.0

Der er ingen tvivl om, at virksomhederne skal i gang med at bruge Build 4.0. Den teknologiske udvikling er i gang, og det handler om at være med og anvende digitale værktøjer, hvis man ønsker at være blandt de bygge- og anlægsvirksomheder, som klarer sig godt i den globale, digitale og teknologiske konkurrence, mener Mette Glavind:

Alle i byggebranchen skal i gang med Build 4.0, hvis drømmen er at være blandt de bygge- og anlægsvirksomheder, som klarer sig stærkt i den globale, digitale og teknologiske konkurrence, som nutiden og fremtiden uomtvisteligt byder på”, understreger hun.


 

Hvordan passer Minuba ind i Build 4.0?

Minuba er en essentiel del af Build 4.0 tankegangen. For en håndværker er et system som Minuba et must, hvis man skal drive en professionel forretning. Det er nemlig driften af hele forretningen, som skaber overblik, effektivitet og øget likviditet. Hvis du ikke anvender de digitale værktøjer, risikerer du desuden at gå glip af en masse fordele fx en reduktion af de administrative processer.

Med Minuba er du sikret en digital løsning, der letter de administrative processer, hjælper dig med at spare tid og penge.

I Minuba er det nemt at videregive vigtige informationer til dine svende, så du mindsker de tidskrævende telefonopkald, og klæder dem på til at kunne udføre arbejdet selv. Ved at arbejde struktureret og benytte sig af et digitalt værktøj til den administrative del, løses opgaverne på væsentlig korte tid, samtidig med at du bevarer overblikket over hele din forretning.

Det forbedrer indtjeningen, øger profitten og giver langt mindre stress. Med en realistisk tidsplan, god planlægning og et solidt indblik i projektets omfang har du nøglen til succes.

Fordelene ved Build 4.0

Fremtidens vindere findes blandt de virksomheder, der er klædt på til den digitale rejse! Det er derfor vigtigt, at du understøtter din forretning ved brug af digitale værktøjer. Hvis du ikke allerede er i gang, er det på høje tid. Med Minuba er hele din forretning samlet på en platform: her kan du sende dine tilbud direkte til dine kunder, udføre arbejdet og nemt og hurtigt registrere hele dit forbrug på dine online arbejdssedler. Og her kan du udfylde kvalitetssikringsdokumenter via app'en og sende din faktura, så snart dit arbejde er færdigt.

Kort sagt: hele den administrative del af din forretning er dermed digitaliseret og samlet ét sted!