Brug ProLøn sammen med Minuba

 


Hvis du har en konto hos ProLøn, har du mulighed for at overføre dine lønoplysninger direkte fra Minuba til ProLøn med den smarte integration.

Med Minubas ProLøn integration udelukker du muligheden for de fejl, der kan opstå når oplysningerne skal dannes og flyttes manuelt.


 

Opsætning af indstillinger i din ProLøn integration

For at komme i gang med ProLøn, skal du først aktivere Minuba integrationen.

  1. Log på Jeres konto hos Proløn.

For at kunne integrere Proløn og Minuba imellem skal følgende felter vælges for at Minuba kan få adgang til jeres ProLøn:

  • Læse løn
  • Ændre løn

 

NB! Husk at klikke på ‘Gem’, når du har udfyldt felterne.


 

Lønnummer på dine medarbejdere

For at dine medarbejderes løn skal kunne eksporteres, er det vigtigt at feltet ‘Lønnummer’ er udfyldt på dine medarbejderes brugerindstillinger.

Lønnummeret skal være numerisk, og det skal være oprettet i ProLøn (lønnummeret skal matche med det angivne lønnummer i ProLøn).

.Lønnummer / medarbejdernummer til ProLøn integration

Du finder brugeroplysningerne på dine medarbejdere her: ‘Tandhjulet’ -> ’Administration’ -> ’Brugere’.

For at åbne medarbejderens brugerindstillinger, klikker du på ‘Vis’ til højre for brugeren.


 

Angiv en standardlønart i dine Minuba virksomhedsindstillinger

Du skal derudover angive en ‘Standardlønart’ til eksport under ‘Virksomhedsindstillinger’ -> ‘Registreringer’.

Standardlønarten vil herefter blive brugt såfremt brugere ikke har valgt at overskrive timerne med en ‘Opgave’.

NB! Standardlønarten skal svare til en lønart i Proløn. Her anbefaler vi at du benytter den der svarer til en normal arbejdstime (typisk lønart 1002)

Se en samlet oversigt over Proløns lønarter her https://proloen.dk/haandboeger/proloen-generelt-satser/


 

Opret eller rediger arbejdstidstyper i Minuba

De arbejdstidstyper der anvendes til at registrere timer med, skal stemme overens med de lønarter, som er oprettet i ProLøn.

Du kan se/redigere dine arbejdstidstyper under ‘Indstillinger’-> ‘Administration’ -> ‘Arbejdstids-, tillægs- og fraværstyper’.

 

Arbejdstidstyper

Vær opmærksom på at nummeret på en arbejdstidstype kun kan benyttes en gang. Så har du flere opgaver der peger ned på den samme lønart i Proløn skal du benytte feltet: Lønkode, på disse opgaver.

Har du behov for at oprette flere arbejdstidstyper, gøres dette ved at klikke på ‘Opret ny’ i øverste højre hjørne. Og vælg hvilken type du vil oprette.

 

Tillæg, Diæter og fraværstyper

Vær opmærksom på at nummeret på en tillægs-, diæt- eller fraværstype, kun kan benyttes en gang. Så har du opgaver der peger ned på den samme lønart i ProLøn skal du benytte feltet: Lønkode, på disse tillægs- og fraværstyper.

Har du behov for at oprette flere tillægs- eller fraværstyper, gøres dette ved at klikke på ‘Opret ny’ i øverste højre hjørne.

Har du mange forskellige arbejdstidstyper anbefaler vi at du opretter ‘Medarbejdertyper’, så det bliver mere overskueligt for den enkelte medarbejder at registrere deres opgave. læs mere om medarbejdertyper her https://minuba.dk/support/medarbejdertyper/

Ydermere kan du sikre at medarbejderen noterer den korrekte opgave/ arbejdstidstype, ved at sætte dine virksomhedsindstillinger til ‘Tvungen opgave ved tidsregistrering’.

Dette gøres ved at trykke på ‘Tandhjulet’ -> ‘Virksomhedsindstillinger’ -> ‘Registreringer’ og markére i boksen ‘Tvungen opgave ved tidsregistrering’.


 

Afdelinger – har du flere forskellige lønterminer

Har du både 14-dagslønnede og månedslønnede, skal du adskille disse ved at oprette afdelinger til hver type.

Dette gøres ved at trykke på ‘Indstillinger’ -> ‘Administration’ -> ‘Afdelinger’ og klik på ‘Opret ny’.

Vælg ‘Tilføj ny afdeling’ og herefter kan du fordele medarbejderne i den rette afdeling.


 

Timeoplysningerne til eksport

Din Minuba er nu sat op til at kunne eksportere dine medarbejderes timer til Proløn. Du danner disse ved at gå i ‘Indstillinger’ -> ‘Timesedler’.

Du angiver de datoer der dækker din lønperiode, og om den skal dække alle medarbejdere, eller enkelte afdelinger.

NB! Når du skal køre løn, er det vigtigt at alle timer er afleveret og at alle timerne er godkendt for den valgte periode – på de medarbejdere eller afdelinger, der skal køres løn for.

Det vil sige, at hvis du f.eks. skal køre løn for en periode frem til i dag, er det vigtigt at godkendelsen er fra i dag.

– Godkendelsen skal altså være den sidste dag i lønperioden.

Godkendelse af timerne gøres ved at gå i “Min tid” eller “Min plan”

Ved siden af medarbejderens navn trykker du på  feltet “Aflevering” Tryk herefter på godkend.

Her indsætter du datoen så den passer med den sidste dag i lønperioden.

 

Eksportér dine medarbejderes timer.

For at eksportere timeoplysningerne til ProLøn trykker du på ‘Eksporter timer’, som du kan se på ovenstående billede.

Herefter får du mulighed for at vælge afdeling, hvis nødvendigt, og derefter trykker du på ‘OK’.

Så vil timerne, og fordelingen på lønarterne, blive overført til ProLøn på den enkelte medarbejder.

 

Hvis eksporten slår fejl

Hvis der er fejl i de oplysninger der skal overføres, bliver der ikke overført noget til ProLøn. Først når hele indholdet i overførslen er godkendt bliver den egentlige overførsel gennemført.

Derfor skal du ikke bekymre dig om delvise overførsler. Enten kommer alt igennem, eller også kommer der ingenting.

Når overførslen er gået godt, får du denne meddelelse:

Når overførslen er gået godt. Åbner du Proløn, vælger ‘Indberet løn’ og på siden vil være listet de medarbejdere der er kørt løn for.

Ved at klikke på medarbejderen kan du se de timer der er overført.

 

Kommer du ud for at de timer du overfører ikke ligger sig på den faste linje med din løns sats. Se nedenstående billede.

Skal du i menuen i venstre side vælge firma, herefter vælge lønarter, søg lønart ex. 1002. På det billede der kommer frem klikker du på

“nulstil slet, auto” feltet. Værdien skal stå som 5. Herefter vil timerne fremadrettet komme ind på den faste lønart.

Dette skal gøres på alle de lønarter du fast benytter i Proløn.

 

 

Derefter følger du ProLøns vejledning i ProLøn.


Forrige artikel: ‘Opsætning mellem Minuba of EG lønservice Næste artikel: ‘Brug E-conomic og Minuba sammen