Hvordan kan jeg få en oversigt over alle timesedler?

I denne artikel gennemgår vi, hvordan du får det fulde overblik over alle dine medarbejderes timesedler

I Minuba har vi gjort det nemt for dig. Vi har samlet alle dine medarbejderes timesedler et sted, som du kan få vist, hvis du er administrator af Minuba og er logget på Minuba på din computer.
Du får adgang til timesedlerne ved at klikke på tandhjulet i øverste højre hjørne, og derefter vælge ‘Timesedler’ i menuen.

Oversigten viser dig alle dine medarbejderes registrerede timer, sygdom, overtid, vagtudkald m.m.
Sørg for at ‘ikke afleverede’, ‘Afleverede’ og ‘godkendte’ er slået til. Timesedlerne viser dig desuden, hvornår der sidst er afleveret og godkendt en timeseddel på en medarbejder. Dette er især en relevant information for dig, som skal køre løn og som fx skal eksportere timesedlerne til dit lønsystem.

Et godt tip: sørg for at tjekke op på alle afleverede og godkendte timesedler inden du eksportere til dit lønsystem. Hvis dine medarbejdere har afleveret og du har godkendt deres timer, er det nemlig ikke længere muligt for dem at redigere i de gamle timeregistreringer.

Vælg en periode
Visningen af de udspecificerede oplysninger med de registrerede timer, er tidsbestemt.
Du kan selv bestemme, hvilken tidsperiode der skal indkluderes i de viste tal.

Du ændrer perioden i bjælken placeret over listen med timesedler.

Du kan eksempelvis få vist timer registreret i sidste kvartal af 2018, det vil sige perioden fra 1. oktober 2018 til 31. december 2018, ved at skrive startdatoen (01-10-2018) i feltet ud fra ‘Fra’ eller ved at klikke på det lille kalenderikon ved siden af feltet og i kalenderen, der åbner, vælges den ønskede dato.

På samme måde angiver du slutdatoen (31-12-2018) i feltet ‘Periode til’, og listen viser nu de samlede timeregistreringer for den valgte periode. Du vil fortsat få vist hvornår timesedlen sidst er afleveret og godkendt. Disse oplysninger ændres ikke af filtreringen.

Hvis du har brug for flere oplysninger end der bliver vist på skærmen, fx oplysninger om tillæg, kan du trykke på ‘eksport’ og vælge ‘Excel periode sammentælling’. Så får du oplysningerne ud i et excelark, hvor du kan se alle typer af tid og tillæg.

Et godt overblik
Det er også under ‘Timesedlerne’, at du hurtigt kan få et overblik over, hvor mange timers sygdom dine medarbejdere har haft i den angivne periode.
Hvis du kun ønsker at se en bestemt medarbejderes registreringer, kan du med fordel søge medarbejderens navn frem i søgefeltet i højre hjørne.

Læs mere om hvordan, her