Hvordan sender jeg godkendte timesedler til medarbejdere?

Medarbejdere kan automatisk få tilsendt godkendte timesedler for en uge, fjorten dage eller en måned. De godkendte timesedler sendes til den mailadresse som brugeren er oprettet med i systemet og afsendelsen sker ved godkendelse.

Bemærk: For at medarbejderen kan åbne sin timeseddel skal medarbejderen være oprettet med en gyldig mailadresse som han/hun har adgang til.

Inde under Virksomhedsindstillinger (under afsnittet ‘Registreringer’) vælger du om det skal være hver uge, hver fjortene dag eller hver måned.

 

Skal timesedlerne sendes på ugebasis, angive du den ugedag hvor lønperioden starter:

I ovenstående eksempel vil medarbejderne modtage godkendte timesedler for perioden mandag-søndag.

Hvis timesedlerne skal sendes hver fjortene dag, vælger du om det skal være i lige eller ulige uger samt ugedag for hvornår lønperioden starter:

I eksemplet ovenfor vil medarbejderne modtage godkendte timesedler for perioden mandag-søndag i ulige uger.

Hvis timesedlerne skal sendes på månedsbasis, angiver du den dag i måneden hvor lønperioden starter:

I eksemplet ovenfor vil medarbejderne modtage godkendte timesedler for perioden den 1. i måneden til og med den den sidste dag i måneden. Fx 1.-31. januar og 1.-28. februar.