Hvordan benytter jeg planlægningsværktøjet?

Du kan benytte planlægninsværktøjet under fanen ‘Planlægning’ til at planlægge hver enkelt medarbejders arbejdstid. Du kan planlægge arbejdstiden både som ordrerelateret arbejde og som andre typer af arbejdsopgaver.

Værktøjet viser en oversigt over alle medarbejdernes arbejdstid i en given periode. Denne periode kan indstilles til ‘Dag’, ‘3 dage’, ‘5 dage’, ‘Uge’ eller ‘Måned’ under ‘Vis’ i bjælken placeret øverst på siden.

Planlægning visning

Planlægning Visning

Du planlægger den enkelte medarbejders tid ved at klikke ud for den pågældende medarbejder på en bestemt dag og tidspunkt. Du kan også markere et længere tidsrum på dagen ved at klikke og holde nede med musen på starttidspunkt og trække musen hen til sluttidspunktet. Når du har valgt tidsrum, udfylder du med informationer omkring det pågældende arbejde i det vindue, der åbner. Du har selvfølgelig også mulighed for at rette i tidspunktet, hvis du ikke har ramt det præcise tidspunkt, du vil planlægge. Samtidig er der mulighed for at markere ‘Hel dag’ eller ‘Flere dage’ hvis der er tale om arbejde, der eksempelvis strækker sig over flere fulde dage. Hvis der ikke udfyldes ordrerelateret informationer, vil arbejdstiden blive angivet som normal arbejdstid. Når du har udfyldt alle oplysninger, klikker du ‘Ok’ for at planlægge den pågældende tid. Den planlagte tid vises nu i den pågældende medarbejders kalender, med alle informationer vedrørende arbejdet direkte angivet på arbejdstiden.

Planlægning Timeregistrering

Hvis ligger to planlagt tider oven på hinanden så vil du kunne vælge om de skal flytte de eksisterende planer eller om din nye plan skal overlappe med eksisterende planer.

 

Læs også: Planlæg dine medarbejderes tid under planlægning i Minuba

Rigtig god arbejdslyst!