Hvordan ændrer jeg en medarbejders timesaldo?

Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at ændre i en medarbejders timesaldo, f.eks., hvis der udbetales overtimer, og saldoen efterfølgende skal reguleres.

Det kan du gøre ved at klikke på indstillinger og vælge timesedler. 

Når du fører musen hen over en medarbejder, får du en ‘saldo’ knap op ude til højre.

Når du klikker på den får du følgende dialog:

Når du indtaster dato for ændringen, skal du være opmærksom på, at du sætter slutsaldo for den dato du har valgt. Så hvis ændringen skal gælde fra mandag morgen, skal du vælge datoen for søndag.

Så indsætter du din ændring, skriver eventuelt en bemærkning som f.eks. ’10 timer udbetalt’. Hvis du herefter klikker på dialogboksen, evt. i bemærkningsfeltet kan du se hvad den nye saldo vil blive sat til. Hvis den nye saldo er som dom ønsker, klikker du OK:

Herefter vil saldoen på ‘min tid’, og på timesedler, ændre sig fra dagen efter den valgte dato. Ændringen vil kunne ses i loggen på den enkelte medarbejders timeseddel.