Hvis dine fakturaer ikke kan eksporteres til e-conomic pga. manglende layout.

Da e-conomic har ændret i den måde vores systemer taler sammen på, kan du opleve at dine fakturaer ikke kan blive eksporteret til e-conomic pga. at der mangler layout på kunden i e-conomic. Hvis det sker, skal du gøre følgende:

Log ind i din e-conomic.

Klik på ‘Salg’

Klik på ‘Kundegrupper’

Rediger de enkelte kundegrupper, ved at klikke på blyanten til højre, og sæt layout på her:

Vælg det layout der starter med ‘DK. std. m. bankoplysninger….’

Layout må ikke stå til ‘Kundeopsætning’, så skal du vælge det som vist ovenfor.

Herefter går du tilbage til Minuba, går ind på fakturafanen og klikker OK til at eksportere dine fakturaer.