Hvad viser fanen Planlægning?

Få overblik over alle medarbejderes tilgængelige tid samt planlagte og udførte arbejdsopgaver med ‘Planlægning’.

Se videoen og få styr på ‘Planlægning’ i Minuba

Inden du giver dig i kast med ‘Planlægning’, kan det være en fordel for dig at:

 Hvad viser værktøjsbjælken under ‘Planlægning’?

Øverst i fanen ses værktøjsbjælken:

Planlægsnings topbar

Værktøjsbjælkens knapper m.m. beskrevet fra venstre til højre:

  • Pilene bruges til at gå frem og tilbage i tiden. Viser kalenderen fx en uge ad gangen, kan du med pilene hoppe en uge frem og tilbage.
  • Datovælger, hvor du kan vælge startdato for visningen.
  • Antal dage vist ad gangen.
  • Om dage der vises skal være på 24 timer eller længden af en arbejdsdag.
  • Hvis ‘Arbejdsdag’ er valgt, kan du angive start- og sluttidspunkt for dagen.
  • Hvis din virksomhed har oprettet afdelinger, kan du vælge blandt disse og dermed filtrere de viste medarbejdere på deres afdelinger.

Kalenderen under ‘Planlægning’

I kalenderen har du mulighed for at planlægge medarbejdernes arbejdstid med udgangspunkt i deres tilgængelighed til at løse opgaver. Du kan planlægge en medarbejders tid og tilknytte specifikke opgavetyper og/eller sager.

Du reserverer et givent tidsrum ved at klikke direkte i kalenderen på den ønskede dag og tidspunkt ud for den medarbejder, som skal udføre det ønskede arbejde. Det er muligt at vælge et længere tidsrum ved at klikke på starttidspunktet og derefter trække musen til sluttidspunktet.

Planlægnings kalender

Når du har valgt et tidsrum i kalenderen, åbnes et vindue som vist nedenfor, hvor du kan angive detaljer om arbejdet. Således kan medarbejderen i sin egen tidsoversigt nemt se, hvilket arbejde den angivne tid er reserveret til.

planlægnings registrering

Redigér i en medarbejders tilgængelighed

Det er ligeledes muligt at redigere i medarbejdernes tilgængelighed ved eksempelvis at angive ferie eller andet fravær. Dette foretages på samme vis, som når der planlægges arbejdsopgaver, ved at klikke direkte i kalenderen på den ønskede dag og tidspunkt ud for den medarbejder, som skal have redigeret sin tilgængelighed.

Du kan flytte rundt på registreringer ved at trykke på dem med venstre museknap og trække dem hen til det ønskede sted, som vises på nedenstående billedeksemplet, hvor en registrering flyttes fra 07:00 til 08:00:

Planlægning ryk tid

Flyt, slet elle kopiér registreringer under ‘Planlægning’

Under ‘Planlægning’ har du mulighed for at flytte, slette eller kopiere flere registreringer på én gang. Det kan gøres på to måder:

Flyt registreringer

Du kan flytte registreringer på følgende to måder:

1. Markér registreringer ved at holde CTRL-knappen nede. Herefter klikker du på en eller flere registreringer. Når du har markeret registreringerne, flytter du dem ved klikke på en af de valgte registreringer og trækker dem til ønskede placering.

Planlægning marker flere 1

2. Eller du kan vælge at trykke og holde CTRL-knappen nede og trække en selektionsboks over registreringerne. Når du har markeret registreringerne, flytter du dem ved klikke på en af de valgte registreringer, og trækker dem til ønskede placering.

Planlægning marker flere 2

Kopiér registreringer

Det er også muligt at kopiere en eller flere registreringer ved at holde CTRL-knappen nede, imens du trykker på en af de valgte registreringer, og trækker dem hen på det sted du vil kopiere dem til:

Planlægning Kopier flere registreringer

OBS! Det er vigtigt at notere, at hvis man flytter eller kopierer registreringer, som allerede ligger på en arbejdsseddel, vil medarbejderen man flytter/kopierer til også blive tilknyttet som medarbejder på den arbejdsseddel.

Slet registreringer

Hvis du vil slette de valgte registreringer skal du blot trykke på “Delete” på dit tastatur.

 

Vi har nu gennemgået de vigtigste funktioner i ‘Planlægning’. Du er nu klar til at planlægge din tid effektivt!

Rigtig god arbejdslyst!