Hvad betyder farverne under ‘Min tid’ og ‘Planlægning’?

Under Min tid og Planlægning fungerer forskellige farver som et overblik til dig, så du bedre kan holde overblikket over registreret og planlagt tid.

Forskellige farver under Min tid og Planlægning

Følgende artikel gennemgår de forskellige farver og deres betydning.

Det er muligt at se status på ordre/sager under Min tid og Planlægning.
Hvis en ordre er færdigmeldt vil der blive vist en stiplet linje i venstre side.

Hvis en ordre er afsluttet, vises en solid linje i venstre side.

Farveforklaring under Min tid/Planlægning:

Registreret ordre vises som nedenstående.

En planlagt ordre vises med udtonet grøn farve.

Bordeaux er registreret tid

Udtonet bordeaux er planlagt tid.

Orange farve er aktivt registreret fravær.

Udtonet orange er planlagt fravær.

Stribet betyder, at timerne er afleveret og/eller faktureret. Du kan dermed ikke kan ændre i timerne.

Planlagt

Er blokken blå, betyder det, at den har været planlagt, men aldrig udført. Den fortæller derfor du skal gøre noget aktivt.

Tid og opgaver der skal laves

Hvis en blok er grå betyder det, at tidsregistreringen ikke er en del af den valgte ordre.

Grå boks Planlægning

Oversigt over farver

Farveforklaring Minuba

Nu har vi gennemgået de forskellige farver og deres betydning under ‘Min tid’ og Planlægning.

Rigtig god arbejdslyst.