Q-kontrol, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som kontrolinstans til overvågning og godkendelse af kvalitetsstyringssystemer, leverer og udfører 3 partskontrol af virksomheder, der udfører autorisationskrævende arbejder indenfor gas-, vand-, sanitet og Kloak samt El-området.