Løsning til integration klar efter API-opdatering hos e-conomic - Minuba

Løsning til integration klar efter API-opdatering hos e-conomic

Nyt job?

Minuba er i fuld gang med at opbygge et stærkt udviklings team, som kan udbygge og vedligeholde Minuba systemet.

Derfor søger vi lige nu dygtige Java-udviklere, som også kunne tænke sig at arbejde i virksomhed hvor det lige nu går meget stærkt.

E-conomic opdaterede tirsdag den 11. januar, hvilket har medført problemer med integrationer, der benyttede sig af Java biblioteket Axis 1.4. Dette resulterede i at Minuba og andre ikke kunne kommunikere med e-conomics API. I samarbejde med e-conomics API-support fik vi hurtigt identificeret årsagen til problemet.

Symptom:
Når du forbinder til e-conomics webservice får du fejlen:
Economic.Api.Exceptions.AuthenticationException(E02250): Not logged in – could not resolve authenticationContext. This may be caused by invalid session cookie header. Read more at: https://www.e-conomic.com/developer/about-the-soap-api.

Rettelse:
Problemet skyldtes en fejl i håndtering af cookies i Axis 1.4, som medfører at ikke alle cookies bliver korrekt returneret. Minuba har rettet denne fejl i Axis 1.4.

Sammen med e-conomic API-support stiller vi løsningen til rådighed, hvis du oplever at have samme problem med din integrationsløsning.

Hent filerne her:

Fil: axis14.jar
MD5: 0c5d17003e4728c5ce6ab45179fa0d1e
SHA-1: fe6a508d4917a3cbecb662872c85b22f4f30b75b

Fil: axis1.4src.zip
MD5: 07afd3de64e0fceea94e98378ea6bd98
SHA-1: 809d969e7537a85e7f0edbd816dd891d676f5143

“Minuba ApS påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i softwaren eller dokumentationen fra downloads på denne side og i intet tilfælde hæfter Minuba ApS overfor dig eller nogen tredjepart for eventuelle særlige, straffende, tilfældige, indirekte eller følgeskader af enhver art, eller nogen form for skader, herunder, men ikke begrænset til, dem, der skyldes tab af brug, tab af data eller tab af fortjeneste, selv om Minuba ApS er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, og på enhver teori om erstatningsansvar, der opstår ud af eller i forbindelse med anvendelsen af ​​denne software.

Brugen af ​​software, der downloades via hjemmesiden sker på eget skøn og risiko og med den forståelse, at du vil være eneansvarlig for eventuelle skader på dit computersystem eller tab af data, at resultaterne fra sådanne aktiviteter. Ingen rådgivning eller information, hvad enten mundtlig eller skriftlig, opnået fra Minuba ApS direkte eller via sin hjemmeside, skaber nogen garanti for softwaren.”