Brugergruppemøde med vellykket resultat - Minuba

Brugergruppemøde med vellykket resultat

Sidst i oktober bød Minuba igen velkommen til brugergruppemøde. De mange deltagere mødte med højt humør og stort engagementet.
Efter en kort velkomst blev der taget hul på dagens hårdt pakkede program. Med de mange indkomne forslag til forbedringer og nye funktioner har alle Minubabrugere på forhånd haft mulighed for at sende deres ønsker til, hvordan Minuba kan gøre deres hverdag endnu mere effektiv. Den store interesse for deltagelse og i at forbedre Minuba viser, den forskel Minuba gør i dagligdagen.

I arbejdsgrupperne diskuterede deltagerne de mange forslag. Der var også plads til at lade sig inspirere og lære af hinanden. Både inden for og på tværs af de forskellige brancher.
Deltagerne afgav deres stemmer på de forslag, der ville kunne forbedre driften i netop deres virksomhed. Selv med de mange forslag, var det tydeligt hvordan stemmerne fordelte sig på de vigtigste.

Efter en velfortjent kaffepause, med kagemand i anledning af Minubas 5 års fødselsdag, holdt Casper Hassø Nielsen fra Minuba indlæg om mange af de nye funktioner i Minuba. Funktionerne i Minuba er rettet mod, at give virksomhederne de bedste rammer for at effektivisere deres drift.

Endnu et brugergruppemøde er afholdt med succes. Konstruktiv feedback og dialog med vores brugere er vigtigt for os. Det er i dialogen, at det gode samarbejde skabes og udvikles. Minuba forpligter sig til, i de kommende kvartalsopdateringer, at implementere de forslag, der modtog flest stemmer.

/Minuba