Brugergruppemøde 26-03-2015 - Minuba

Brugergruppemøde 26-03-2015

Hvad synes du er vigtigt til næste opdatering?

Få indflydelse på den næste opdatering og gør din mening gældende, så din drift bliver endnu mere effektiv!

Vi inviterer alle Minuba kunder til at komme med jeres bud på, hvordan vi kan blive endnu bedre. Målet ved mødet er både at få udvalgt de bedste forslag til forbedringer af eksisterende funktioner, samt forslag til helt nye funktioner til de kommende opdateringer.
Du kan med din virksomhedsstemme selv være med til at afgøre, hvilke forslag der er de bedste.

Program

  • 12:30: Indskrivning og sandwich
  • 13:00: Velkomst og introduktion
  • 13:15: Opdaterings-forslag, forbedringer af eksisterende funktioner
  • 14:00: Kort pause
  • 14:10: Opdaterings-forslag, nye funktioner
  • 14:55: Pause med kaffe og kage
  • 15:15: Indlæg om “Forbedring af drift med GPS-styring”
  • 15:45: Gennemgang og afstemning blandt indkomne forslag
  • 16:45: Afrunding på brugergruppemødet