Tjen penge på dine kernekompetencer

Snedker, der er ved at dreje et stoleben

Får du de rigtige ordrer ind?

Mange virksomheder har ikke klarhed over, hvad de virkelig er gode til – de kender altså ikke deres kernekompetencer. Disse kompetencer kan være selve nøglen til, hvorfor kunderne vælger netop dem. Ved at fokusere på det, du er bedst til, kan du hurtigt tjene flere penge.

Problemet opstår, når håndværkere sælger noget andet end det, de er bedst til. Dette skyldes ofte manglende indsigt, og vanskeligheden ved at sige “nej” til nye opgaver.

Desværre er mange håndværkervirksomheder ordremodtagende, det vil sige, de venter passivt på, at telefonen ringer. En mere aktiv tilgang ville være at påvirke, hvilke kunder der kommer ind i ‘butikken’ og hvilke opgavetyper man vil arbejde med i virksomheden.

Læs her, om hvordan du kan identificere virksomhedens kernekompetencer.

Fordele ved at kende sine kompetencer

At arbejde ud fra dine kernekompetencer giver mange fordele. For det første minimerer det overarbejde, der ikke kan faktureres, da dit fokus er på det, du mestrer bedst. Desuden giver det dine medarbejdere mulighed for at koncentrere sig om det, de virkelig nyder og er dygtige til, hvilket øger arbejdsglæde, og effektivitet i virksomheden.

Det bliver også muligt for jer at lægge en strategi for, hvilke opgaver man skal ”jagte”, og hvilke man måske skal helt væk fra – altså sige ”Nej tak!” til.

På den måde ændrer man sin virksomhed fra at være en ordremodtagende virksomhed til at være en forretning, der har overblik, styring og beslutningskraft over virksomhedens daglige drift og fremtid.

Håndværker der skærer med rundsav

Hvad er dine kernekompetencer?

Kendskab til styrker og svagheder i virksomheden, kan starte med spørgsmålet om, hvad vi er uddannet til i virksomheden. Holder vi os til opgaver indenfor dette felt? Dernæst bør det vurderes om der er delområder, indenfor feltet, som man har særlig kompetence indenfor. F.eks. en elektriker der har særlig viden og kompetence indenfor vedvarende energi.

Tip: Hvis man ikke umiddelbart har et klart bud på, hvor kernekompetencerne er. Kan det være en mulighed at gennemgå afsluttede sager og se på, hvor man har haft den største indtjening pr. time. Meget ofte er der en direkte sammenhæng mellem en høj indtjening og kernekompetencerne.

Bruger du dine medarbejderes kernekompetencer?

Ved at identificere hver medarbejders kernekompetencer kan du mere præcist uddelegere opgaver. Det sikrer, at de rette medarbejdere håndterer de rette opgaver, hvilket fører til højere effektivitet, bedre resultater, og i sidste ende højere indtjening for din virksomhed.

Det er ofte en meget lærerig øvelse at foretage denne gennemgang, idet der ofte dukker ”nye” kernekompetencer op, som man ikke havde overvejet i første omgang. Dit sagsstyringssystem kan hjælpe dig til at give et overblik over, hvilke opgavetyper, der er de mest profitable for virksomheden.

Kendskabet til styrker og svagheder gør, at det er muligt at holde fokus på de kunde- og opgavetyper, der er mest hensigtsmæssige for virksomheden.

Del indholdet