Fordele ved de nye regler for registrering af arbejdstid

Visning af din tid og planllgning med elektronisk ordre- og sagsstyring

Fra den 1. juli 2024 kommer der nye lovkrav til virksomheders registrering af medarbejdernes arbejdstid. Lovændringen betyder, at arbejdsgivere skal kunne dokumentere medarbejdernes arbejdstid. Det vil give både medarbejdere og arbejdsgivere et klart overblik over arbejdstiden og samtidig sikre, at arbejdstidsregler er korrekt overholdt. De nye krav giver også en række fordele for både arbejdsgivere og medarbejdere, som du kan læse mere om her i artiklen.

Har du helt syr på, hvad du skal gøre i forbindelse med de nye krav til arbejdstidsregistrering? Ellers kan du læse vores artikel om, hvordan du skal forholde dig til den nye arbejdstidslov.

Fordele ved arbejdstidsregistrering

Lovændringen betyder, at du som arbejdsgiver fra den 1. juli 2024 er forpligtet til at indføre et tilstrækkeligt tidsregistreringssystem, som er objektivt, pålideligt og tilgængeligt, hvor de enkelte medarbejdere kan registrere deres daglige arbejdstid.

Ifølge loven er det et krav, at tidsregistreringerne gemmes i fem år efter, at perioden for beregningen af medarbejderens ugentlige arbejdstid er udløbet.

Loven overholdes:

Ved at implementere et system for arbejdstidsregistrering sikrer virksomheder, at de nøje overholder gældende arbejdstidsregler. Samtidig minimerer det risikoen for bøder og juridiske konsekvenser, som kan opstå ved undladelse af arbejdstidsregistrering.

Effektiv ressourcestyring:

Ved at implementere registrering af arbejdstider er det muligt at optimere arbejdsprocesser og ressourcefordeling. Dermed kan virksomheder bedre planlægge og allokere ressourcer, hvilket kan føre til mere effektive arbejdsprocesser, da ledelsen kan identificere perioder med høj eller lav aktivitet og justere arbejdsfordelingen derefter.

Bliv klogere på ressourcestyring – læs vores artikel om, hvordan du finder virksomhedens kernekompetencer.

Gennemsigtighed:

Med arbejdstidsregistrering bliver der skabt gennemsigtighed omkring arbejdstider for både arbejdsgivere og medarbejdere. Arbejdstidsregistreringen giver et klart og objektivt billede af de arbejdede timer. Det øger gennemsigtigheden og mindsker risikoen for misforståelser eller uenigheder om arbejdstider. Gennem arbejdstidsregistrering kan medarbejdere føle sig sikre ved, at deres arbejdstid bliver korrekt registreret, og arbejdsgivere kan nemt verificere arbejdstider mod planlagte skemaer.

Korrekt aflønning:

Tidsregistrering muliggør korrekt beregning af løn i overensstemmelse med antal arbejdstimer. Med nøjagtig registrering af arbejdstid kan medarbejderne være sikre på at modtage korrekt betaling for de timer, de har arbejdet – inklusive overtid. På den måde bliver medarbejderne kompenseret i overensstemmelse med deres faktiske arbejdsindsats.

Tryghed for medarbejdere:

Arbejdstidsregisteringen sikrer, at medarbejdernes rettigheder og arbejdstider respekteres. Ved at sikre overholdelse af de gældende regler om daglig og ugentlig hviletid samt maksimal ugentlig arbejdstid, bidrager det til et sundere arbejdsmiljø, som både kan øge medarbejdertilfredsheden og mindske risikoen for udbrændthed og overbelastning af for meget overarbejde.

Brug Minuba til arbejdstidsregistrering

Ved at bruge Minubas tidsregistreringssytem er det nemt for medarbejdere at registrere timer og fravær samt overskueligt for administrationen at se, hvordan timerne er fordelt på hver enkelt sag. Du kan læse mere om kravene til arbejdstidsregistrering her.

Tidsregistrering er også en del af Minubas gratis version: Minuba GO!

Del indholdet