Krav til faktura

Person der arbejder på en faktura på sin tablet

Som virksomhed er det afgørende, at du udsteder en faktura, hver gang du sælger en vare eller ydelse. Men det er ikke nok bare at udstede en faktura – der er specifikke krav, du skal overholde, når du laver dine fakturaer.

Når du har styr på, hvad en faktura er, skal du være helt skarp på reglerne herom. Disse krav er ikke kun vigtige for at sikre, at din faktura er juridisk gyldig, men også for at give dine kunder al den information, de har brug for.

Hvis du ikke opfylder kravene, når du udsteder fakturaer, har du ikke et juridisk grundlag for at inddrive pengene, hvis kunderne ikke betaler.

Hvad skal en faktura indeholde?

En faktura skal indeholde nogle bestemte elementer, for at leve op til gældende fakturakrav, som du kan læse mere om på denne side.

En faktura skal indeholde informationer om både køber og sælger, servicen eller ydelsen, samt beløbet for denne.

I denne artikel gennemgår vi reglerne for fakturaer, samt giver tips til, hvordan du bedst laver en faktura, der lever op til alle krav.

Hvad skal der stå på en faktura?

Når du udsteder en faktura, er der nogle specifikke oplysninger, der skal inkluderes for at opfylde de lovmæssige krav. Disse krav er designet til at sikre, at alle parter har den nødvendige information, og at der er klarhed og gennemsigtighed i transaktionen.

Her er de oplysninger, der skal være på en faktura:

 • Udstedelsesdato (fakturadato): Dette er datoen for, hvornår fakturaen er udstedt.
 • Fortløbende nummer: Dette er et unikt nummer, der identificerer fakturaen. Det skal bygge på én eller flere serier, der gør det muligt at identificere fakturaen.
 • Sælgers momsregistreringsnummer (cvr-nr. eller SE-nr.): Dette er sælgerens unikke identifikationsnummer for momsformål.
 • Sælgers navn og adresse: Dette er de fulde kontaktoplysninger for sælgeren.
 • Købers navn og adresse (faktureringsadresse): Dette er de fulde kontaktoplysninger for køberen.
 • Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser: Dette er en detaljeret beskrivelse af, hvad der er solgt, herunder mængden og typen af varer eller tjenester.
 • Datoen for levering af varerne eller ydelserne: Hvis denne dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato, skal den også inkluderes på fakturaen.
 • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter: Disse detaljer skal være klare, så det er tydeligt, hvordan det samlede beløb er beregnet.
 • Gældende momssats: Dette er den momssats, der gælder for de solgte varer eller tjenester.
 • Det momsbeløb, der skal betales: Dette er det samlede momsbeløb, der skal betales på grundlag af de solgte varer eller tjenester.

At inkludere alle disse oplysninger på din faktura vil sikre, at du opfylder de lovmæssige krav til fakturaer.

Person der sidder foran sin computer og arbejder på en faktura

Eksempel på faktura, der overholder krav

En faktura kan udformes på mange forskellige måder, så længe den opfylder de lovmæssige krav.

For eksempel kan du vælge at opstille din faktura på en måde, der giver et klart overblik over de forskellige elementer. Du kan starte med sælgers og købers oplysninger øverst, efterfulgt af fakturadato og unikt fakturanummer.

Herefter kan du liste de leverede varer eller ydelser med tilhørende priser og momssatser.

Til sidst kan du angive det samlede beløb, der skal betales, inklusive moms.

Husk, at det vigtigste er, at alle kravene er opfyldt, og at fakturaen er let at forstå for kunden.

Hvordan skal en faktura se ud?

Der er ingen faste regler for, hvordan en faktura skal se ud, så længe den indeholder alle de nødvendige oplysninger. Du kan dermed tilpasse layoutet til din virksomheds behov og stil.

Det vigtigste er, at fakturaen er klar og let at forstå.

Hvilke andre lovkrav er der til fakturaer?

Udover de specifikke oplysninger, der skal være på en faktura, er der også andre lovkrav, du skal være opmærksom på:

 • To fakturaer: Du skal lave to fakturaer – en til din virksomhed og en til kunden.
 • Opbevaring: Du skal opbevare fakturaen i minimum 5 år.
 • Fortløbende nummer: Fakturanummeret skal være fortløbende for at sikre klar identifikation.

Overholdelse af disse krav er afgørende for at sikre, at din fakturering er i overensstemmelse med loven.

Hvornår skal der moms på fakturaen?

Moms skal generelt påføres en faktura, når du sælger varer eller tjenester. Momsen beregnes som en procentdel af salgsprisen og skal angives separat på fakturaen.

Der er dog visse undtagelser, hvor moms ikke skal påføres, f.eks. ved salg til kunder i andre EU-lande under visse betingelser.

Det er vigtigt at forstå, hvornår og hvordan moms skal påføres, for at sikre, at din fakturering er i overensstemmelse med loven. For mere detaljeret information om moms og fakturering, kan du læse her.

Forenklet faktura vs. fuld faktura

En fuld faktura indeholder alle de oplysninger, vi har gennemgået tidligere.

En forenklet faktura, derimod, kan bruges i situationer, hvor det samlede beløb inklusive moms ikke overstiger 3.000 kr.

En forenklet faktura skal indeholde mindre information end en fuld faktura, men skal stadig indeholde sælgers momsregistreringsnummer, fakturadato, arten af varerne eller tjenesterne, og det momsbeløb, der skal betales.

Fakturaskabelon – Minubas ordrestyringsværktøj

Med Minuba kan du nemt og hurtigt udarbejde dine fakturaer. Vores værktøj sikrer, at du altid lever op til alle fakturakravene, og hjælper dig med at holde styr på dine fakturaer.

Hvis du bruger vores skabelon til at oprette din faktura, kan du være sikker på, at du inkluderer alle de nødvendige oplysninger, og at din faktura er klar og let at forstå. Vores skabelon er designet til at give et godt overblik og gøre faktureringsprocessen så enkel som muligt.

Del indholdet