Opret udkald og udtræk til dine Serviceaftaler


 

Når du skal til at oprette en ordre ud fra en serviceaftale er der flere måder at gøre det på. Overordnet set skal du vælge, om du skal oprette én ordre ud fra en serviceaftale (udkald) eller om du vil oprette flere ordre på baggrund af dine serviceaftaler (udtræk).


 

Lav et udkald på dine serviceaftaler

Du kan oprette udkald på to forskellige måder.

Den første måde er at oprette et udkald via menuen ‘Serviceaftaler’.

serviceaftaler

Fra listen med serviceaftaler vælger du den ønskede serviceaftale og klikker på ‘Udkald’:

Du kan altid bruge søgefunktionen til at finde den serviceaftale du vil lave et udkald på.

Når du har klikket på ‘Udkald’ får du vist følgende dialog:

Her kan du angive dato for udkaldet, samt om der også skal udføres service samtidig med udkaldet.

Det kan være nyttigt at udføre service samtidig med et udkald, f.eks. hvis du har en halvårs kontrakt, og du får et udkald kort før næste servicebesøg. På den måde sparer du både din og kundens tid.

Hvis du ved oprettelsen af udkaldet vælger at udføre det servicebesøg, der ellers var planlagt senere, vil alle fremtidige servicebesøg blive udført på den oprindelige dato. Så hvis den oprindelige servicedato var 30/5 og der udføres er udkald der også gælder for service den 20/4, så vil fremtidig servicebesøg stadig være 30/5.

 

Lav udkald når du opretter en ordre

Den anden måde er når der oprettes nye ordre, og der fremsøges en kunde, som har en eller flere serviceaftaler. Så vil følgende dialog komme frem og spørge, hvorvidt ordren er et udkald eller service besøg (eftersyn):

udkald dialog bekræftelse

Hvis dialogen bekræftes kommer følgende dialog meget lig den ovenstående, hvor serviceaftalen kan vælges og det kan angives som et servicebesøg og dato kan angives:

opret udkald på serviceaftale

Når udkald oprettes på denne måde omdirigeres du med det samme til den oprettede ordrekladde for udkaldet. Derfor bliver oprettelsen af serviceaftaler hurtigere.


 

Udtræk serviceordrer fra dine serviceaftaler

Du skal selv med jævne mellemrum, trække ordrer ud fra dine serviceaftaler. Det gør du inde på fanen ‘Serviceaftaler’, hvor du klikker på ‘Udtræk til service’ knappen. Så kommer du frem til denne side:

Serviceaftaler i Minuba

Her skal du som minimum udfylde ‘Opret serviceordrer med næste servicedato frem til og med’. Du har dog også mulighed for at udfylde de andre filtreringsmuligheder, så du f.eks. kun får udtrukket ordrer til et bestemt geografisk område, en specifik afdeling, en ansvarlig medarbejder mfl. Du har også mulighed for at vælge, om dine serviceordrer skal oprettes som ordrekladder eller som godkendte, nye ordrer.

Når du har udfyldt det ønskede trykker du ‘Se forhåndsvisning af udtræk’.

Når du udfylder de forskellige kriterier, har du løbende mulighed for at se, hvor mange serviceordrer dine kriterier resulterer i både på forhåndsvisningsknappen og øverst i afsnittet ’Forhåndsvisning af udtræk’. I dette afsnit kan du også løbende se, hvad den forventede udførselstid på serviceordrerne er, hvis du har angivet dette på de enkelte serviceaftaler.

Når du har trykket på ‘Se forhåndsvisning af udtræk’ knappen, vil du kunne se alle de serviceordrer, der oprettes når du godkender udtrækket, i afsnittet ’Forhåndsvisning af udtræk’.

Du har her mulighed for at fravælge enkelte ordre, hvis de ikke skal være en del af udtrækket.

Hvis forhåndsvisningen indeholder ordre der har overskredet deres næste servicedato, vil disse blive markeret med rød. Du kan fjerne alle disse ordrer fra udtrækket, ved at klikke på knappen ‘Opret kun ordrer med servicedato efter dags dato’ som findes ovenfor tabellen.

Når du har gennemset forhåndsvisningen, skal du trykke på ’Godkend udtræk’ knappen øverst til højre.

Serviceaftaler i Minuba

Dine serviceordrer vil nu blive oprettet efter dine valg og serviceaftalerne bliver opdateret med den nye dato for sidste servicebesøg.

Hvis du har sat serviceaftale modulet op til at planlægge automatisk, vil ordrene blive godkendt og planlagt uden, at du skal gøre yderligere, ordrer med overskredet servicedato vil dog ikke blive planlagt.

Hvis du ikke anvender automatisk planlægning, skal du behandle serviceordrerne som alle andre ordrer. Dvs. godkende og planlægge dem.


Forrige artikel: ‘Opret serviceaftale’ Næste artikel: ‘Grafer og nøgletal i Ledelsesoverblik’