Sæt dato for opfølgning på en faktura

I fakturaen kan du klikke på ‘rediger knappen’ på opfølgningssektionen, hvor der derefter vil komme en pop-up. Her kan du angive opfølgningsdato og opfølgningsnote.

Du kan også vælge om opfølgningsinformationen skal slettes ved faktura godkendelse.

Under fakturering kan du nu anne dig et overblik over hvilke fakturaer har opfølgning. Hvis opfølgningsdatoen er overskredet, så vil opfølgningskolonnen være farvet rød.

Opfølgningskolonnen kan sorteres på dato, og der kan også søges på opfølgningsnote, så de relevante fakturaer bliver vist frem. Så bliver det nemmere for dig, eller din bogholder, at følge op på de vigtigste fakturaer først.

På arbejdssedlen under ‘Hændelsesforløbet’ kan du følge med i hvilke opfølgninger der har været, samt hvilke rettelser der har været på forskellige opfølgninger.

God arbejdslyst!