Nummerering af fakturakladder

Nummrering af fakturakladder fungerer således, at når du på en ordre opretter din første fakturakladde får den tallet 1, den næste fakturakladde du opretter får 2, så 3, osv.

Talrækken er unik for hver ordre og bliver ikke ændret, så når en ny ordre bliver oprettet vil talrækken igen starte forfra og den første fakturakladde for ordren vil blive tildelt nummer 1.

På den måde kan du altid holde styr på hvilken rækkefølge du har oprettet dine fakturakladder i.

Du kan både se fakturakladdenummeret i fakturaoversigten på ordren, og i overskriften på fakturakladden.

Når du er tilfreds med din kladde, kan du som altid godkende den og et nyt fakturanummer vil blive genereret.

Det er altså vigtigt at lægge mærke til, at et faktura-nummer og et fakturakladde-nummer ikke er det samme.

Fakturkladdenummerering i overskrift

Fakturkladdenummerering i overskrift

Fakturanummerering på ordren

Fakturanummerering på ordren

 

Læs mere om fakturering i Minuba her.

God arbejdslyst!