Tilføj kvalitetssikringsdokumenter på din arbejdsseddel


Skal du kvalitetssikre dit arbejde skal du huske at tilføje kvalitetssikring på din arbejdsseddel. Det gør du ved at trykke på ‘vælg kvalitetssikringsdokument’ og finde det dokument du skal bruge på ordren.

Visse ordretyper kan have tilknyttet kvalitetssikring, som automatisk lægges på arbejdssedlen.

tilføj kvalitetssikring

NB! Du har mulighed for at tilføje det samme kvalitetssikringsdokument flere gange, hvis det er nødvendigt.

Når du har tilføjet et dokument til ordren og trykker ‘gem’ vil der komme en linje med dokumentnavnet og der vil komme en ekstra proces pil.

kvalitetssikring

For at udfylde dit kvalitetssikringsdokument skal du klikke på ‘Kvalitetssikring’ i proceslinjen og vælge navnet på den kvalitetssikring, som du skal gennemføre.

Du kan nu udfylde dokumentet og klikke på Gem når du er færdig. Når du er færdig har du mulighed for at sende dokumentet via mail til kunden eller printe det ud.


Tilknyt kvalitetssikringsdokument til et anlæg for en enkelt ordre

Vil du tilknytte et kvalitetssikringsdokument til et anlæg for blot én ordre, kan du gøre dette under sektionen ”Kvalitetssikring” på en arbejdsseddel.

Ud for hver Kvalitetssikringsdokument vælger du det ønskede anlæg fra listen. Vil man senere ændre dette, klikker man på boksen igen og skifter den valgte mulighed.

Hvis et anlæg allerede har et kvalitetssikringsdokument tilknyttet, vil dette dokument fremstå automatisk, og kan ikke ændres.

Tilknyt kvalitetssikringsdokument til et anlæg

NB! Det er kun de nuværende anlæg på ordren der fremgår af listen.

Tilknytningen til et anlæg betyder at kvalitetssikringsdokumentet får adgang til anlæggets data.

Hvis det valgte kvalitetssikringsdokument indeholder felter som ”Anlægs serienummer, Anlægs model, Anlægsfabrikat, Anlæggets interne nummer, Anlægsinstallationsdato” så kommer disse felter automatisk blive udfyldt.

Tilknyt kvalitetssikringsdokument til et anlæg

Med denne tilknytning kan man bedre overskue sine kvalitetssikringsdokumenter, og man behøver ikke længere selv udfylde information om anlæg på dem.


Tilsyn som standard på dine kvalitetssikringsdokumenter

Når du under ‘Tandhjul’–> ‘Administration’ –> ‘Kvalitetssikringsdokumenter’ tilføjer et nyt kvalitetssikringsdokument, kan du vælge om der som standard, skal udføres tilsyn i forbindelse med denne kvalitetssikring.

Tilsyn som standard på dine kvalitetssikringsdokumenter 1

Hvis det er normal praksis, at der laves tilsyn i forbindelse med kvalitetssikringen vil tjekboksen ‘Tilsyn skal som standard udføres’ automatisk være markeret, men du kan altid vælge at ændre dette og fravælge tilsynet.

Ændring af tilsyn som standard

Når du på et kvalitetssikringsdokument har markeret, at der som standard skal udføres tilsyn, kan du ændre dette under ‘Tandhjul’–> ‘Administration’ –> ‘Kvalitetssikringsdokumenter’.

Klik på ’Tilsyn’ under handlinger.

og fjern markeringen under ’Tilsyn skal som standard udføres’ i den boks, der vises.  På samme måde kan du tilføje markeringen, hvis tilsyn skal udføres som standard igen.

 

Hvis du vil tilføje eller fjerne tilsyn som standard på dine kvalitetssikringskladder, skal du trykke på knappen ”Ret” under handlinger

 

Så kan du ændre markeringen i tjekboksen øverst på selve kvalitetssikringsdokumentet.

Færdiggørelse af kvalitetssikringsdokumenter

Når du udfylder et kvalitetssikringsdokument kan du markere om det er færdigudfyldt. Alle kvalitetssikringsdokumenter skal markeres som færdigudfyldte før ordren kan lukkes.
Du kan også markere om der skal udføres tilsyn samt datoen for, hvornår dette tilsyn er udført, samt eventuelle bemærkninger.

Færdiggørelse af kvalitetssikring

Se status af kvalitetssikringsdokumenter på arbejdsseddelen

Når du er inde på arbejdsseddelen, har du mulighed for at se om dine kvalitetssikringer er færdigudfyldte og om der er udført tilsyn på dem.

Du kan se status på dine kvalitetssikringsdokumenter ved tryk på menuen ”Kvalitetssikring” i toppen af arbejdssedlen. Til venstre for hvert kvalitetssikringsdokument finder du en farve, der indikerer om dokumentet:

  1. Grå: Dokumentet er endnu ikke udfyldt.
  2. Gul: Dokumentet er færdigudfyldt, men mangler tilsyn
  3. Grøn: Dokumentet er færdigudfyldt, og tilsyn er udført.

 Du kan i øvrigt se, om kvalitetssikringsdokumentet er tilknyttet et anlæg eller arbejdssedlen på overskriften de hører ind under i listen.

 Du kan også se dette under kvalitetssikringsafsnittet som vist på nedenstående billede.

Færdigmeld og/eller afslut din ordre

Når du færdigmelder og/eller afslutter din ordre eller ekstraarbejde, får du information om status på dine kvalitetssikringsdokumenter på både ordren og ekstraarbejdet.

Dokumenter der ikke er markeret som færdigudfyldt

De kvalitetssikringsdokumenter, der ikke er markeret som færdigudfyldt, vil blive vist i en tabel, hvor du har mulighed for at vælge, hvilke kvalitetssikringsdokumenter, der skal markeres som færdigudfyldt.

På appen vil du også se en besked, men skal selv finde de kvalitetssikringer, der mangler at blive udfyldt i fanen ”Kvalitet”.

Hvis du er ressourcebruger og vil færdigmelde ordren eller ekstraarbejdet, vil du ikke have mulighed for at markere kvalitetssikringsdokumenter som færdigudfyldt, men du får besked om at der er kvalitetssikringsdokumenter, der ikke er markeret som færdigudfyldt og du får mulighed for at acceptere dette og færdigmelde ordren eller ekstraarbejdet.

VIGTIGT: Når du færdigmelder en ordre eller et ekstraarbejde, er det valgfrit om du vil markere kvalitetssikringsdokumenterne som færdigudfyldt.

Men når du afslutter en ordre eller et ekstraarbejde, skal alle kvalitetssikringsdokumenter være færdigudfyldt for, at ordren kan afsluttes.

Når du færdigmelder en ordre uden at udfylde alle kvalitetssikringsdokumenter, vil de kvalitetssikringsdokumenter, der mangler at blive udfyldt, blive logget under sektionen ”Hændelsesforløb” på arbejdssedlen.

Dokumenter hvor tilsyn ikke er markeret som udført

De kvalitetssikringsdokumenter som kræver tilsyn og ikke er markeret som udført, vil blive vist som en besked der skal accepteres.

Dokumenter som er markeret færdigudfyldt og dokumenter der kræver tilsyn, som er markeret som udført

Hvis alle kvalitetssikringsdokumenterne er markeret som færdigudfyldt, vil du få information om dette. På samme måde vil det fremgå hvis alle de kvalitetssikringsdokumenterne, som kræver tilsyn, er markeret som udført.


Marker kvalitetssikringsdokumentet som færdigudfyldt

Når du har gennemgået et kvalitetssikringsdokument og udfyldt det, skal du markere det som færdigudfyldt, ved at markere checkboksen ’Dokument er færdigudfyldt’ under ’Kvalitetssikringsdetaljer’.

Hvis dette felt ikke bliver markeret, vil du når du skal afslutte ordren, blive informeret om, at der er kvalitetssikringsdokumenter, som ikke er blevet markeret som færdigudfyldt. Her kan du enten acceptere, at alle kvalitetssikringsdokumenter på ordren vil blive markeret som færdigudfyldt, eller vælge at gå tilbage til ordren, og selv gå ind på hvert enkelt kvalitetssikringsdokument og markere dem manuelt.

Afslut kvalitetssikring


Slet kvalitetssikring

Skal et kvalitetssikringsdokument fjernes fra ordren kan du slette det ved at klikke på skraldespandsikonet på linjen.

Når du sletter et dokument kommer der en pop-up boks, hvor du skal bekræfte at du ønsker at slette dokumentet permanent.

 

Kvalitetssikringsdokumenter på en arbejdsseddel i din app

Under dine Kvalitetssikringsdokumenter i appen kan du se de kvalitetssikringsdokumenter der er tilføjet arbejdssedlen.

Når du har åbnet arbejdssedlen, trykker du på menuen i øverste højre hjørne (tre vandrette streger). Derefter klikker du på sektionen ”Kvalitetssikring”.

Du kan også tilgå dine kvalitetssikringsdokumenter via. ”Kvalitet” i processlinjen på en arbejdsseddel i appen.

 

Under dine Kvalitetssikringsdokumenter kan du se de kvalitetssikringsdokumenter der er tilknyttet orderen. Her findes op til 3 sektioner:

  1. Kvalitetssikringsdokumenter tilknyttet arbejdssedlen.
  2. Kvalitetssikringsdokumenter tilknyttet arbejdssedlen med en relation til et anlæg.
  3. Kvalitetssikringsdokumenter tilknyttet arbejdssedlen i tidligere format.

Du kan nu udfylde dokumentet og klikke på Gem når du er færdig. Når du er færdig har du mulighed for at sende dokumentet via mail til kunden eller printe det ud. Du har også mulighed for at fjerne kvalitetssikringsdokumenter fra arbejdssedlen.

 

 


Forrige artikel: ‘Skab overblik over dit forbrug med Minubas forbrugsoverblik’ Næste artikel: ‘Grossistbestillinger’